Har du frågor om fiberledningar?

Gästabudstaden hänvisar till Ledningskollen.se som är en kostnadsfri webbtjänst som du använder för att:

  • Kolla innan du gräver: Det är avgörande att få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns innan du påbörjar grävarbeten. Detta hjälper till att undvika avgrävningar och olyckor som kan orsaka skador och störningar.
  • Skydda ledningar mot avgrävningar: När du har identifierat var ledningar och kablar är belägna, se till att vidta åtgärder för att skydda dem under grävarbetet. Det kan innebära att man följer säkerhetsprotokoll och använder rätt utrustning.
  • Förenkla och samordna grävarbeten: Genom att samordna och planera grävarbeten på ett effektivt sätt kan man minska onödig störning och maximera resurseffektiviteten. Detta är fördelaktigt för både entreprenörer och samhället som helhet.

Dessa riktlinjer är väldigt viktiga och bidrar till att främja säkra och effektiva grävarbeten. Att följa dem kan bidra till att minska riskerna och förbättra arbetsprocessen.