Pappersfakturor skickas till:
Gästabudstaden AB
LIN1435 Scancloud
831 97 Östersund

E-faktura skickas till:
Gästabudstaden AB 7365560975315
VAN-operatör: Scancloud AB

PDF-faktura skickas till:
faktura@gastabudstaden.se

Org nr: 556097-5319
Moms reg.nr:SE556097531901
BG: 388-7718