Vår vision - Fiber till alla

Gästabudstadens fibernät finns i alla tätorter och i en stor del av landsbygden inom Nyköpings kommun. Vårt uppdrag är att fortsätta bygga ut vårt nät till alla delar av kommunen. Dessutom är vårt nät utbyggt i Kvarnsjöns fritidshusområde i Gnesta och Palmtorps allé i Oxelösund. Information om villkor för anslutning finns längre ner på sidan.

Huvudsakligen finns det två lösningar för att ansluta ett flerfamiljshus.

Det vi första hand rekommenderar och som är mest framtidssäkert är att bygga FTTH, (fiber to the home). Då bygger man ett fastighetsnät med fiber fram till varje lägenhet.

Om det finns ett befintligt fastighetsnät med kopparkablar av typ CAT5E eller CAT6 kan man använda detta för att koppla upp lägenheterna till Gästabudstadens nät.

Kontakta oss så går vi genom förutsättningarna för din förening och lämnar offert på anslutning.
Vi kommer gärna och informerar på styrelse- och medlemsmöten.

Hyresvärd
Att installera höghastighetsbredband via fiber är en standardhöjande åtgärd för vilken det kan finnas möjlighet att justera hyresnivån.

Kontakta oss!