Väg 511

10 november 2022

9 november 2022 fattade Post- och Telestyrelsen, PTS beslut om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i projekt Väg 511.

Stödet finansieras med medel från faciliteten för återhämtning och resiliens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Projektet berör 35 byggnader i ett område utmed väg 511 från Buskhyttan-korset till Nävekvarn. Klicka på kartan högst upp på sidan.

Startdatum för projektet är 1 december 2022 och slutdatum är 1 december 2025

Gästabudstaden har inlett arbete med projektering och andra förberedelser.

Inom den närmaste tiden postas erbjudande till berörda fastighetsägare.

Pris för anslutning är 25 000 kr inklusive moms. I anslutningsavgiften ingår en ”nyckelfärdig” fiberanslutning inklusive all nödvändig grävning. När allt är klart har du en tjänstefördelare monterad i ditt hus med uttag för Internet- och TV-tjänster.

Med en anslutning till Gästabudstadens fibernät får du får tillgång till bredaste utbud av bredbandstjänster.

Utbudet ser du här: https://www.gastabudstaden.se/privat/utbud/

Redan nu går det att beställa anslutning här på hemsidan:

Anslut bostad

Mer information och tidsplan kommer längre fram.

Mejla frågor till info@gastabudstaden.se

Med bästa hälsningar

Johan Kraft – Operativ chef