Stigtomta landsbygd

Nyköping 17 november 2023

Projektet är avslutat.

Fibernätet är besiktat av certifierad besiktningsman Jan Abrahamsson, Rejlers Sverige AB.

Besiktningsmannens bedömning är att arbetet är bra utfört utan anmärkningar och entreprenaden godkänns.

526 fiberanslutningar har färdigställts. Återstår ett drygt tjugotal byggnader som av olika anledningar inte är färdigställda. Exempelvis att dem är under ombyggnad.

Slutredovisning till Länsstyrelsen/Jordbruksverket pågår.

Gästabudstaden vill tacka markägare, alla som beställt anslutning, entreprenörer, Trafikverk, Länsstyrelse och övriga inblandade för mycket gott samarbete.

 

Med bästa hälsningar

Johan Kraft – Operativ chef

 

Nyköping 10 juli 2023

Hej!

Projekt Stigtomta landsbygd börjar närma sig slutet. Nedan följer en sammanfattning av läget:

Status grävarbeten:
98 % av grävarbetet är klart.
Återstår knappt 5 km schakt runt Farnebyfjärden.
Gröna linjer på kartan visar färdigställda schakt. Röda linjer vad som återstår.

Status installationer:
Nästan 500 hushåll är inkopplade på fibernätet. Under hösten kommer resterande hushåll som beställt anslutas.

Projektet stängt för nya beställningar:
30 juni 2023 stängde vi möjligheten att beställa fiberanslutning i projektet.
Efteranslutningar erbjuds till gällande villkor, förnärvarande 25 000 kr inkl moms.
Kostnad för grävarbete tillkommer.

Bästa hälsningar

 

Johan Kraft | Operativ Chef | COO

 

Nyköping 1 mars 2023

Hej!

Uppdatering av projektet och sista chansen att beställa fiber till nuvarande förmånliga villkor.

Status grävarbeten:

91 % av schakt är färdigställda.
På kartan kan du se aktuellt läge i respektive område.
Gröna linjer färdigställt. Röda linjer återstår.

Status installationer:

Fram till idag har 380 hushåll kopplats in på fibernätet.
Sista dag för beställning till förmånliga villkor
30 juni 2023 stänger vi möjligheten att beställa fiberanslutning till de förmånliga villkor som gäller nu.
Efter att projektet avslutats gäller ordinarie pris som för närvarande är 25 000 kr inkl moms. Kostnad för grävarbete tillkommer.

Med bästa hälsningar

Johan Kraft – Operativ chef

Nyköping 21 december 2022

Hej!

Uppdatering av karta för projektet.

Status grävarbeten:

84 % av schakt är färdigställda.

På kartan kan du se aktuellt läge i respektive område.

Under jul och nyårshelgerna går aktiviteten på grävarbeten ner, visst arbete kommer fortgå.

Status installationer:

Fram till idag har 315 hushåll kopplats in på fibernätet.

I början av januari räknar vi med att fortsätta arbetet med installationer om inte ”Kung Bore” ställer till det.

God Jul och Gott Nytt År!

 

Johan Kraft – Operativ chef

Nyköping 1 december 2022

Hej,

Uppdatering av fiberprojekt Stigtomta landsbygd.

 

 

Status grävarbeten:

81 % av schakt är färdigställda.

På kartan kan du se aktuellt läge i respektive område.

Vissa områden är markerade att avtal om markupplåtelse saknas. Där kan vi idag inte lämna besked om när schakt startar.

Status installationer:

Fram till idag har drygt 300 hushåll kopplats in på fibernätet. Nu är dem igång och surfar med ljusets hastighet.

Inför vinterperioden har vi intensifierat arbete med att blåsa fiberkablar. Detta för att installationer skall fortsätta utan att kyla och tjäle hindrar oss.

Bästa hälsningar

 

Johan Kraft – Operativ chef

Nyköping 1 juli 2022

Hej,

Inför semesterperioden lämnar vi uppdatering av fiberprojekt Stigtomta landsbygd.

Nedan följer kartan där du ser hur vi ligger till i projektet:

 

Status grävarbeten:

Under semesterperioden håller vi i gång grävarbetet med lite färre resurser eftersom några i grävgänget är på semester.

Schakt för stamledning Halla-landet från Vrena till Ene är snart klart. Tomtschakt utmed sträckan fortsätter efter sommaren.

Stamschakt mot Brottninge pågår från två håll. Ett arbetslag gräver från Stavhälla och ett lag från Jönåker.

Under tidig höst inleds schaktarbetet från Fredrikslund till Århammar.

Pågående fiberblåsning:

Länninge-Mjälnäs blåsning stamfiber under sommaren.

Inom kort kommer vi blåsa stamfiber från Vrena ner mot Ene.

Kommande installationer

Fram till idag har närmare 170 bostäder i projektet anslutits till fibernätet. Under sommaren kommer fibertekniker som är i tjänst arbeta med att koppla stamfibernät.

Vid Näs, Bärbo, Fjällskär och Nykyrka/Hormesta återstår ett fåtal installationer. Slutförs efter semesterperioden.

Efter sommaren börjar vi med installationer vid Länninge – Mjälnäs.

I höst startar installationer från Vrena mot Ene.

Till sist vill jag passa på att önska alla en härlig sommar.

Bästa hälsningar

 

Johan Kraft – Operativ chef

Nyköping 29 april 2022

Hej,

Inom kort startar schakt för stamledningen utmed Hallavägen. För de flesta kommer schakt på tomt att ske längre fram. Detta kommer innebära störningar för trafiken. Ber alla att ha överseende med detta.

I etapp 1 och 4 är vi i sluttampen på grävningarna.

För närvarande blåser vi fibermatning vid Fjällskär. Om någon vecka fortsätter vi blåsa fiber vid Nykyrka och Näs.

När det börjar närma sig installationer skickar vi ut särskild information till berörda.

För etapp 2 kommer schaktarbetet starta under försommaren.

Karta över projektet hittar här:

Länk till karta: https://www.gastabudstaden.se/wp-content/uploads/2019/02/Stigtomta_landsbygd_etapp_indelning.png

Bästa hälsningar

 

Johan Kraft – Operativ chef

Nyköping 25 februari 2022

Hej,

Här kommer uppdatering av fiberprojekt Stigtomta landsbygd.

Vintern och tjäle har medfört att det tagit längre tid än beräknat med schakt. Nu när våren närmar sig kommer vi växla upp takten.

Fram till idag har drygt 70 bostäder fått sin fiberanslutning på plats.

Just nu pågår schaktarbete i E1 och E4.

I början av andra kvartalet startar grävningarna i E3.

Schakt i E2 beräknas starta i mitten av andra kvartalet.

Länk till karta: https://www.gastabudstaden.se/wp-content/uploads/2019/02/Stigtomta_landsbygd_etapp_indelning.png

I början av andra kvartalet påbörjar vi arbetet med Installationer och driftsättning. Gäller boende vid Näs, Fjällskär, Århammarvägen och E1.

Särskild information kommer till berörda när det börjar närma sig installationer.

Bästa hälsningar

 

Johan Kraft – Operativ chef

 

 

Nyköping 12 november 2021

Hej,

 

Arbete med fiberblåsning och att skarva kablar pågår vid Jonslund och Salinge-Stallösa.

 

Inom några veckor räknar vi med att Optoteknik kommer börja boka tider för installationer.

 

Bifogar en presentation av medarbetarna från Optoteknik som kommer arbeta hos dig.

 

Folkhälsomyndighetens restriktioner har lättats, men som en försiktighetsåtgärd fortsätter Gästabudstadens särskilda rutiner vid installationer och servicearbeten.

 

Nedanstående rutin gäller för fibertekniker från Gästabudstaden och våra entreprenörer/partners.

 

  • Innan besöket ringer vi och kontrollerar att det inte finns sjukdom hos kund.

 

  • Ber att du svarar i telefon även om du inte känner igen numret. Om kontrollsamtal inte kan genomföras ställer vi in installationen.

 

  • Våra tekniker spritar händer före och efter kundbesök.

 

  • Vi ber våra kunder att inte uppehålla sig i samma rum/del av byggnaden som våra tekniker.

 

  • Våra tekniker har rätt att avbryta en installation om kund av någon anledning inte vill följa våra instruktioner

 

Tack för din förståelse.

 

Har registrerat din adress som ansluten till Stadsnätet. Det innebär att du från kommande vardag kan beställa tjänster från leverantör. Då hinner leverantören skicka ut TV-box och router så att utrustningen är hemma hos dig när fibern är på plats.

 

Klicka på bifogad länk så kommer du till vår webbplats, där finns information om företagen man kan välja mellan: https://www.gastabudstaden.se/privat/utbud/

 

Kontakta någon/några av dem och beställ Internet och TV. Jämför villkoren – det brukar löna sig.

 

Med vänlig hälsning

 

 

Hej,

 

3 – 4 september fanns vi på Gästabudstaden utanför ICA Tängsta och svarade på frågor om projekt Stigtomta landsbygd. Glädjande att så många passade på att komma och ställa frågor. Ett antal nya beställningar på anslutning fick vi också ta emot.

 

Vill nu lämna en kort information om status.

 

Projektet är indelat i fyra etapper. Se bifogad karta.

 

Grävarbeten i etapp 4 startade I början av september. Snart är vi i gång även i etapp 1.

 

På kartan finns en svart pil som visar var vi inleder respektive delsträcka.

 

Tanken är att vi arbetar med ”signalen i ryggen”. Det betyder att vi jobbar oss fram i respektive område för att löpande kunna installera och driftsätta anslutningar vartefter.

 

Förhoppningen är att hinna med schakt i etapp 4 & 1 under år 2021.

 

Därefter fortsätter arbetet i etapp 2 och 3 med under början av år 2022.

 

Finns alltid osäkerhet med tidsplaner. Exempelvis kan svår vinter innebära försening.

 

Mer information kommer längre fram.

 

Om du har frågor så mejla till oss.

 

Bästa hälsningar

 

Hej,

 

Här kommer en uppdatering av fiberprojekt Stigtomta landsbygd.

 

Vintern och tjäle har medfört att det tagit längre tid än beräknat med schakt. Nu när våren närmar kommer vi växla upp takten.

 

Fram till idag har drygt 70 bostäder fått sin fiberanslutning på plats.

 

Just nu pågår arbete med schakt i E1 och E4.

 

I början av Q2 startar grävningarna i E3.

 

Schakt i E4 beräknas starta i mitten av Q2.

 

Länk till karta: https://www.gastabudstaden.se/wp-content/uploads/2019/02/Stigtomta_landsbygd_etapp_indelning.png

 

I början av Q2 påbörjar vi arbetet med Installationer och driftsättning. Gäller boende vid Näs, Fjällskär, Århammarvägen och E1.

 

Särskild information kommer till berörda när det börjar närma sig installation.

 

Bästa hälsningar

 

Johan Kraft – Operativ chef

Nyköping 12 november 2021

Hej,

Schakt pågår för fullt i etapp 4, dvs området från Täckhammar till Stigtomta. Kartan finns på vår webbplats, klicka på bifogad länk: https://www.gastabudstaden.se/wp-content/uploads/2019/02/Stigtomta_landsbygd_etapp_indelning.png

Fram till årsskiftet räknar vi med att schakta huvuddelen klart i etapp 4 Men inte sträckorna Århammar och Fjällskär som kommer efter årsskiftet.

För närvarande är fem grävlag i gång. I början av nästa år räknar vi att få in ytterligare grävresurser.

Under nästa vecka blåser vi första stamfibern i området. Därefter fortsätter en hel del arbete med förberedelser och koppling i skarvpunkter.

När detta är klart i början av december inleder vi arbete med installationer och drift för de första hushållen. Kommer vara bostäder vid Salinge, Jonslund, Täckhammar, Tista och Tomta.

Inför installation kommer mer information till berörda.

Med bästa hälsningar

 

Johan Kraft – Operativ chef

Nyköping 14 september 2021

Fram till idag har 511 bostäder beställt anslutning till fibernätet.

3 – 4 september fanns vi på Gästabudstaden utanför ICA Tängsta och svarade på frågor om projekt Stigtomta landsbygd.

Glädjande att så många passade på att komma och ställa frågor. Ett antal nya beställningar på anslutning fick vi också ta emot.

Vill nu lämna en kort information om status.

Projektet är indelat i fyra etapper. Se bifogad karta här.

Grävarbeten i etapp 4 startade I början av september. Snart är vi i gång även i etapp 1.

På kartan finns en svart pil som visar var vi inleder respektive delsträcka.

Tanken är att vi arbetar med ”signalen i ryggen”. Det betyder att vi jobbar oss fram i respektive område för att löpande kunna installera och driftsätta anslutningar vartefter.

Förhoppningen är att hinna med schakt i etapp 4 & 1 under år 2021.

Därefter fortsätter arbetet i etapp 2 och 3 med under början av år 2022.

Finns alltid osäkerhet med tidsplaner. Exempelvis kan svår vinter innebära försening.

Mer information kommer längre fram.

Om du har frågor så mejla till oss.

Bästa hälsningar

Johan Kraft – Operativ chef

Nyköping 6 juli 2021

Förberedelser inför grävstart pågår.

Upphandling av entreprenörer och material är klara.

Tillstånd från Trafikverk och Länsstyrelse är beviljade.

För vissa delsträckor är markavtal skrivna med nästan alla markägare.

Om du inte hunnit skicka in ditt avtal så ber jag dig göra det så snart det går.

I mitten av augusti har vi uppstartsmöte med entreprenörer.

Planen är att börja schakta vid månadsskiftet augusti/september.

Grävstart kommer vara i de områden där vi först har avtal med alla markägare på plats.

Dessa områden kommer också att vara där fibern är först i drift.

Glad sommar!

Johan Kraft – Operativ chef

Nyköping 11 februari 2021

Arbetet med projektet går framåt enligt plan.

 

Om förberedelserna fortsätter på samma sätt borde vi kunna komma igång med schakt runt halvårsskiftet.

 

Fram till idag är det 498 beställda anslutningar.

 

Projektet har delats in i fyra etapper utan inbördes ordning:

  • Stigtomta-Vrena
  • Stigtomta-Jönåker-Björkvik
  • Vrena-Bettna-Hallalandet
  • Bärbo-halvön

 

Ansökningar avseende tillstånd från

Trafikverket är alla sökta och under handläggning.

 

Arbete med och handläggning av tillstånd från Länsstyrelsen enligt miljöbalken och kulturmiljölagen pågår.

 

160 markägare har skickat in påskrivna markupplåtelseavtal.

 

Ber alla som ännu inte skickat markavtalet att göra det så snart det går!

 

Viktigt för dig att känna till är att kartan vi skickat visar en grov plan.

 

Vi vill ha dina förslag och ändringar till förläggning av ledningen. Som fastighetsägare känner du dina marker bäst.

 

Gör ändringar i kartan och skicka tillbaka till oss, info@gastabudstaden.se

 

Under mars-april kommer vi ringa till större markägare och boka tid för genomgång i fält.

 

Upphandling leverantörer av material pågår.

 

Upphandling av entreprenörer för schakt och fiberarbeten kommer ut veckan 6 – 7.

 

Räknar med att skriva Ramavtal under mars.

 

Till sist, om du känner någon som inte beställt anslutning så tipsa om att det inte är försent. Beställ på vår webbplats.

Bästa hälsningar

Johan Kraft – Operativ chef

Nyköping 1 december 2020

Hej,
Tack för all positiv respons på beskedet om att projekt Stigtomta Landsbygd beviljats bidrag.

Projektet omfattar 500 bostäder. Planerade schakt uppgår 185 km!

Förstår att fibern är efterlängtad eftersom vi får många frågor om tidsplan och annat.

Här kommer kortfattad information om hur projektet drivs vidare.

Igår inledde vi arbetet med förberedelser för projektet. Följande förberedelser är igång:

• Upphandling av grävarbete och material.

• Ansökningar om tillstånd från Länsstyrelsen enligt miljöbalken och kulturmiljölagen samt från Trafikverket.

• Framtagande av markupplåtelseavtal och kartor. Räknar med att börja posta underlag till markägare inom närmaste veckan. I materialet kommer ledningsdragningen att vara grovt planerad. Vi vill ha kontakt för att kunna samråda om hur vi på bästa sätt drar fram ledningarna. Gärna i fält. Fastighetsägaren är ju den som kan sina marker bäst. Hör av er när ni fått underlag.

• Vi vill ha också ha hjälp med kontaktuppgifter till vägsamfälligheter och andra samfälligheter som kan bli berörda. Är svårt att hitta kontaktuppgifter till dessa i register. Skicka gärna kontaktuppgifter till vår mejl: info@gastabudstaden.se

Av erfarenhet vet vi att den här processen brukar ta minst ett halvår. Men ju snabbare vi kan komma överens om schaktsträckor och skriva markupplåtelseavtal desto fortare kommer vi igång med grävarbetet. Ber alla markägare att prioritera detta.

Frågan som många som ställer är när fibern är på plats hemma hos mig? Kan inte ge svar idag.

En försiktig prognos är att första installationerna kan göras under fjärde kvartalet 2021. Ambitionen är att färdigställa projektet under år 2022. Slutredovisning till Länsstyrelsen skall ske senast 2023-04-05.

Installationen av fiber är en ”nyckelfärdig” leverans. Grävning på tomt, håltagning och intag i byggnad. Anslutningen avslutas med att vi installerar en tjänstefördelare med uttag för Internet- och TVtjänster. Inför grävning på tomt och installation blir du kontaktad av vår personal för samråd och tidsbokning.

Tipsa gärna grannar och vänner om att Gästabudstaden fortsätter ta emot nya beställningar.

Med bästa hälsningar

Johan Kraft – Operativ chef


Nyköping 27 november 2020

Hej,

Nu har vi fått beslut på vår ansökan om bidrag för projekt Stigtomta Landsbygd.
Länsstyrelsen har beviljat vår ansökan!!!!!!!!!

HURRA!!!

Under helgen har vi anledning att fira.

På måndag startar arbetet med att bygga höghastighetsbredband med fiber i Stigtomta Landsbygd!

Bästa hälsningar

Johan Kraft – operativ chef

Nyköping 5 augusti 2020,

Hej,

Idag har vi lämnat in ansökan om projektstöd.

Projektets omfattning har justerats och karta finns på vår webbplats.

Totalt nästan femhundra bostäder är anmälda.

Projektet har en anslutningsgrad på 100 % av hushåll med folkbokförda.

Nu väntar handläggning av ansökningar hos Jordbruksverket/Länsstyrelsen.

Svar förväntar vi tidigast i oktober/november.

Ha fortsatt skön sommar!

Stigtomta landsbygd projektyta

Johan Kraft – operativ chef


Nyköping 24 juni 2020,

Hej,

Det blir fortsatt hög aktivitet för att få fiber till Stigtomta Landsbygd!

I slutet på vecka 26 landar bifogade brev i brevlådorna hos 330 fastighetsägare som inte beställt. Klicka här för att läsa brevet.

Fredag och lördag 3–4 juli kommer vi finnas utanför ICA Tängsta för den som vill ställa frågor.

Blir också aktivitet på sociala medier.

Hoppas på stor respons.

Sista anmälningsdag 31 juli 2020.

Vi lämnar ansökan om bidrag till Länsstyrelsen/Jordbruksverket senast 10 augusti 2020.

Önskar alla en fortsatt skön sommar

Johan Kraft – operativ chef


Nyköping 17 juni 2020,

Igår fick vi beskedet om att det är dags att söka stöd för projekt Stigtomta Landsbyggd!

Ansökan skall lämnas senast 10 augusti.

Läs mer om stödet på Länsstyrelsens webbplats

Nu är det dags att kavla upp ärmarna!

På Gästabudstaden sätter vi direkt igång med marknadsinsatser så vi får in fler anmälningar. Det är ju så att flest anmälningar vinner!

Fram till idag har vi 440 anmälda bostäder.

Information skickas med brev till alla som ännu inte beställt. I början på juli kommer vi finnas utanför ICA Tängsta där den som vill kan komma och ställa frågor. Upplysning om tidpunkt kommer i brevet.

På sociala medier kommer man också att kunna läsa om projektet.

Är glad om du kan hjälpa till. Fråga grannar och vänner om dem har beställt.

Tillsammans har vi stora möjligheter att se till att Stigtomta Landsbygd får fiber!

Glad midsommar!

Johan Kraft – Operativ chef


Nyköping 19 maj 2020,

Hej,

Idag kom glädjande nyheter på mejl från Näringsdepartementet:

– Regeringen kommer i nästa extra ändringsbudget att föreslå att 202,8 miljoner kronor tillförs till landsbygdsprogrammet.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/regeringen-beslutar-om-200-miljoner-for-fortsatt-bredbandsutbyggnad-pa-landsbygden/

– Det innebär att Jordbruksverkets aviserade frysning av bredbandsstödet återställs och att bredbandsstödet i landsbygdsprogrammets innevarande programperiod (2014-2020) fortfarande har en total budget på ca 4,45 miljarder kronor.

Räknar med att Länsstyrelsen återupptar ansökningsomgången. Hör av oss när vi vet mer.

Nu gäller det att mobilisera krafter så att vi samlar in fler anmälningar från fastighetsägare inom projektet.

Kom ihåg, flest anmälningar ger störst möjlighet till bidrag!

Kolla så att grannen beställt!

Med bästa hälsningar

Johan Kraft – operativ chef


Nyköping 30 april 2020,

Hej,

Digitaliseringsminister Anders Ygeman skrev igår till Riksdagen att:

– ”Det är oacceptabelt med bristande prognosverktyg som får till följd att Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) hastigt måste frysa medel. Regeringen ser allvarligt på den uppkomna situationen och för täta dialoger med myndigheten och ser över olika möjligheter att förbättra Jordbruksverkets förvaltning av landsbygdsprogrammet.”

– ”Ett regeringsbeslut krävs för omdisponering av medel mellan åtgärder, genom en programändring, ska träda i kraft. Fågan bereds för närvarande inom regeringskansliet.”

Känns föriktigt positivt. Gästabudstaden kommer fortsätta följa utvecklingen. Läs hela Anders Ygemans brev Här.
Kan också berätta att projekt Stigtomta landsbygd är nu uppe i 433 anmälda bostäder. Fortsätt prata med grannar och vänner som ännu inte lämnat in anmälan.

Trevlig valborg och ta hand om varandra!

Johan Kraft – operativ chef


Nyköping 18 april 2020,

Tidningar och medier över hela landet har publicerat artiklar om stoppat stöd till bredband. Här kan du läsa ett urval av dessa:

Länk till Sydsvenskan

Länk till Svenska Dagbladet

Länk till Dagens Industri

Länk till Sörmlands Nyheter

Gästabudstaden


Nyköping 15 april 2020,

Hej,

På skärtorsdagen publicerade Jordbruksverket ett pressmeddelande där de meddelar att vissa stöd inom landsbygdsprogrammet stoppas från och med den 9 april.

Detta gäller främst projektstöd för till exempel bredband och andra stöd för utveckling av landsbygden.

För Gästabudstadens projekt Stigtomta landsbygd innebär detta att vi inte kommer kunna lämna ansökan om stöd som vi planerat att göra i början av maj.

Jordbruksverket meddelar också att det under nästa år kommer nya pengar till projekt- och företagsstöd men hur mycket pengar och vilka stöd som kommer att finnas vet dem inte just nu.

Länsstyrelsen hänvisar till Jordbruksverket i sin information.

Fram till nu är nästan fyrahundra bostäder anmälda i projektet. Visar på att det finns en stark efterfrågan på fiber.

Gästabudstaden kommer löpande analysera vad detta innebär för projekt Stigtomta landsbygd och vi kommer åter med mer information längre fram.

Vi kommer också fortsätta att ta emot anmälningar så att vi är väl förberedda inför ansökan av kommande stödmedel. Välkommen med anmälan!

Mer information hittar du på respektive myndighets webbplats.

Länk till Jordbruksverket

Länk till Länsstyrelsen

Gästabudstaden

Johan Kraft – operativ chef


Nyköping 9 april 2020

Hej,

Vi är väldigt glada för det gensvar vi fått.

För att ge alla chansen förlänger vi anmälningstiden till 26 april.

Fastighetsägare i området som ännu inte beställt kommer under veckan som kommer få en påminnelse i form av ett påskkort från oss.

Prata med grannar och vänner. Om vi blir tillräckligt många kommer vi att ha en bra chans att få bidrag till att bygga ut fibernätet. Tack för att du engagerar dig för bygdens bästa.

Gästabudstaden kommer att vara sponsor till Stigtomta IF:s Äggjakten. Läs mer här: Äggjakten 2020

Med bästa hälsningar

Gästabudstaden


När vi inte kunde samlas för ett möte i Stigtomta gjorde vi en liten informationsfilm för att ni ska kunna bilda er en uppfattning om projektet vi skulle vilja driva tillsammans med er.

Mer information hittar du även nedanför filmen i frågor och svar. Undrar du ändå över något och vill ställa en egen fråga så finns ett formulär längst ned som vi besvarar allteftersom frågor kommer in.

Beställ din fiberanslutning HÄR!

Kontakta oss på telefon 0155-45 40 00 eller via e-post info@gastabudstaden.se

Frågor och Svar (FAQ)

Här hittar du de mest förekommande frågorna samt svaren när det gäller anslutning av fiber.

• Vad ingår i priset på 20 000kr?

I priset ingår en nyckelfärdig installation, allt material som krävs, grävning, håltagning i fasad, invändig installation av tjänstefördelare som är en vit dosa med uttag för internet och TV. Tjänstefördelaren har måtten 23 x 20 cm. Den bör placeras i närheten av ett el-uttag. Placering av dosan sker i samråd med kund i det rum där fiberkabeln kommer in.

Installation kan också ske i annan del av byggnad om kunden förbereder med invändig kanalisation. Denna tillhandahåller Gästabudstaden. Kontakta oss för information.

• Vad gäller för grävarbetet?

Schakt med grovåterställning fram till byggnad ingår. Återfyllning sker med befintligt material. Återställning av matjord, återsådd och plattsättning ingår inte, utan bekostas av respektive fastighetsägare.

• Kan jag ansluta mig senare istället, ni bygger ju ändå ut och förbereder alla på vägen?

Om projektet blir av kommer du kunna ansluta dig senare. Då till faktisk kostnad, troligen från 30 000 kr. Men tänk på att FÖR att projektet skall bli av kommer krävas att en väldig andel av fastighetsägarna beställer NU!

• Finns det något tidsperspektiv i nuläget?

3 maj 2020: ansökan om bidrag lämnas till Länsstyrelsen

Sep-okt 2020: förväntas beslut från Länsstyrelsen. Vid positivt besked om bidrag går vi vidare med nästa steg.

Sep-2020 – våren 2021: projektering i detalj. Samråd och tecknande av markupplåtelseavtal med markägare. Söka tillstånd från berörda myndigheter, Trafikverket, Länsstyrelse.

Våren 2021: schaktstart

2022: installationer och färdigställande

• Mitt mobila internet fungerar bra för mig, varför ska jag ha fiber?

Mobilt bredband fungerar bra i städer, men på landsbygden där vi har stora avstånd och glest mellan masterna riskerar kapaciteten att inte hänga med hushållens behov, där allt fler skaffar smarta telefoner och surfplattor som belastar nätet. Mobila bredband kostar även per förbrukad datamängd vilket kan bli dyrt i längden. Av dessa skäl är en fiberanslutning till fastigheten en klok investering på landsbygden där utbyggnaden av mobilnätet är mer oviss.

Lägre kostnader för telefoni, TV och internet.

Perfekt TV-mottagning med fullt stöd för UHD, videobutik över nätet, SVT Play, Netflix och liknande streamingtjänster.

Stöd för framtida tjänster, såsom hemsjukvård, trygghetslarm, hemlarm och annat som kommer att tillhandahållas över nätet.

Signalen färdas med ljusets hastighet och är oberoende av antalet användare, avstånd och andra faktorer.

Påverkas inte av väder och vind eftersom kabeln läggs i marken.

• Jag vill gräva själv på min tomt, får jag reducerat pris på anslutningen?

Priset för anslutning är en enhetspris som är lika för alla fastighetsägare. Om man väljer att gräva själv på tomten så innebär det ingen reducering av priset.

• Jag bor på annan ort men vill vara med när ni gräver hos mig, kontaktar ni mig i god tid innan ni gräver på min tomt?

Vi kommer att ha samråd med alla fastighetsägare inför grävararbetet.  Då planerar vi arbetet på din tomt/mark tillsammans.

• Får man ersättning för markupplåtelse och skördebortfall?

I syfte att hålla anslutningsavgiften på en låg nivå så betalar Gästabudstaden inte ersättning för markupplåtelse. I vår pågående och tidigare utbyggnad på landsbygden har vi följt denna princip och fått gehör från samtliga fastighetsägare där vi byggt ut hittills.

Men självklart betalar vi ut ersättning för skördeskador/bortfall och där följer ersättningen gängse principer.

Vi kommer också planera schakt utifrån odlingssäsong i samråd med berörda markägare.

• Finns det någon fast kostnad utöver anslutningsavgiften på 20 000 kr.

Det finns inga fasta kostnader utöver anslutningsavgiften.

• Kan man ansluta sitt hus och utan att abonnera på Internet eller TV?

Du väljer själv om och när du vill abonnera på internet och TV-tjänster. Men när du anslutit ditt hus till fibernätet så är du redo för framtidens teknik.

• Finns det något som är snabbare än fiber?

Fiberoptik bygger på ljus och kapaciteten i fiberkablarna är långt större än dagens behov. Idag är det vanligt med fiberabonnemang på 10, 100 eller 1000 Mbit/sek, men i praktiken har fiberkabeln en nära nog obegränsad kapacitet. Allt eftersom utvecklingen går framåt och kapacitetskraven stiger så kan man öka hastigheten i nätet. Det som då behöver bytas är elektroniken som finns i kopplingspunkter ovan mark. Detta gör fiberoptik till en framtidssäker och hållbar teknik.

• Vad har ni för grävdjup?

Gästabudstaden bygger ett fibernät som skall hålla över lång tid. Därför följer vi branschstandarden Robust Fiber. Vår personal och huvuddelen av våra entreprenörer är certifierade efter genomgången utbildning med skriftligt prov.

Sverige behöver fibernät som är byggda på ett robust sätt. Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning för hur företag bygger robusta och driftsäkra fibernät. Kunskap och kompetens är grunden till ett bra hantverk och robusta nät. Här anges också de grundkrav för grävdjup som vi följer.

Vid våra samråd med markägare kommer vi följa de särskilda anpassningar som krävs av grävdjup och andra skyddsåtgärder såsom särskilda skyddsrör, exempelvis vid infarter till odlings/skogsmark.

• Vilka är Gästabudstaden?

Gästabudstaden AB är ägt till 100 % av Nyköpings kommun, dvs av alla som bor inom kommunen.

Vi har byggt fibernät sedan 1999. Vi är klara marknadsledare gällande fiber i Nyköping med nästan 16 200 anslutningar.

Gästabudstaden är en trygg, säker och långsiktig nätägare.

Nedan följer lite kuriosa fakta om vårt fibernät:

Nuvarande schakts längd – 1 090 km

Optorörens längd – 3 180 km

Fiberkablars längd – 115 000 km

Gästabudstaden har idag fiberkablar i nätet som skulle räcka närmare tre varv runt jordklotet!

• Vem kan man välja som leverantör av Internet & TV?

Gästabudstaden bygger ett öppet fibernät där de företag som vill får leverera tjänster. Betyder att idag så finns i princip alla Sveriges ledande leverantörer av Internet och TV i vårt nät, kryddat med några lokala aktörer. Det stora utbudet och konkurrensen mellan leverantörerna betyder att anslutna hushåll får tillgång till marknadens bästa bredbandstjänster.

Har du övriga frågor eller vill anmäla dig?

Kontakta oss på info@gastabudstaden.se</br