Ripsa

22 augusti 2022 ansökte Gästabudstaden om stöd för att fortsätta bygga ut fibernätet i projekt Ripsa.

Ansökan lämnades till Post- & Telestyrelsen, PTS som administrerar stödmedel som kommer från Staten och EU.

PTS bedömning

Stödet tilldelas genom en konkurrensutsatt urvalsprocess.

Utbyggnadsprojekt 2022-556097-5319 – Ripsa inkluderar byggnader som till någon del ingår i utbyggnadsprojekt med högre rangordning som beviljats stöd. Gästabudstaden AB beviljas därför inte stöd för utbyggnadsprojekt 2022-556097-5319 – Ripsa.

Det innebär att Gästabudstaden inte erbjuder anslutning i detta område.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft | Operativ Chef | COO