Råby-Husby-Oppunda

20 december 2016 beviljades Gästabudstaden AB projektstöd för anläggning av fibernät i projekt Råby-Husby-Oppunda.
Se bifogad karta.

Stödet som kommer från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Svenska staten. Övrig finansiering av projektet har skett med avgifter från anslutna fastigheter och medel från Gästabudstaden. Insatsen planerades att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet på landsbygden.

Målsättning var att minst 341 hushåll inom projektområdet skulle ges tillgång till bredband med hög överföringskapacitet via fiber.

Efter att projektet färdigställts under år 2021 har totalt 612 adresser med bostäder anslutits till fibernätet. Det öppna bredbandsnätet ger tillgång till de flesta av Sveriges ledande leverantörer av bredbandstjänster.

Insatsen har ökat tillgänglighet och kvalitet på informations- och kommunikationsteknik och därmed människors möjlighet att bo och verka på landsbygden.

Samtliga fastighetsägare har vid ett flertal tillfällen erbjudits anslutning till fibernätet.

Under anläggning av fibernätet har fastigheter som inte beslutat ansluta sig förberetts för framtida anslutning.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft | Operativ Chef | COO