Planerade projekt-sökt stöd PTS

22 augusti ansökte Gästabudstaden om stöd för att fortsätta bygga ut fibernätet på landsbygden. Ansökan lämnades till Post- & Telestyrelsen, PTS som administrerar stödmedel som kommer från Staten och EU. Den är uppdelad i följande elva olika projekt:

Projekt Antal byggnader Varav permanenta hushåll/arbetsställen
Annelund 40 33
Hälgö 50 8
Nynäs 21 4
Ripsa 69 28
Risö 53 1
Stavsjö-Virå 62 26
Studsvik 26 11
Svärta 144 83
Taxinge 45 13
Torpesta 12 4
Väg 511 35 22

 

Klicka på kartan för att förstora
Klicka på kartan för att förstora

Totalt i hela Sverige har 93 aktörer sökt 3,6 miljarder kronor i stöd.

PTS har 1,6 miljarder kronor att fördela.

Projekten granskas enligt en rangordningsprincip som innebär att endast permanenta hushåll och arbetsställen är berättigade till stöd.

Beslut fattas under hösten, – så fort det bara går säger PTS.

Läs mer i PTS nyhetsbrev.

https://pts.se/sv/nyheter/internet/2022/stort-intresse-for-13-miljarder-i-pts-bredbandsstod-2022/

Med bästa hälsningar

 

Johan Kraft | Operativ Chef | COO

direkt 0155 – 45 40 03 | mobil 070 – 758 40 03