Nynäs

22 augusti 2022 ansökte Gästabudstaden om stöd för att fortsätta bygga ut fibernätet i projekt Nynäs.

Ansökan lämnades till Post- & Telestyrelsen, PTS som administrerar stödmedel som kommer från Staten och EU.

Klicka för att förstora bilden

PTS bedömning

Stödet tilldelas genom en konkurrensutsatt urvalsprocess.

Utbyggnadsprojekt 2022-556097-5319 – Nynäs har i konkurrens med övriga projekt i delutlysningsområde Svealand och i den nationella rangordningen inte placerat sig tillräckligt högt i rangordningen för att tilldelas stöd. Gästabudstaden AB beviljas därför inte stöd för utbyggnadsprojekt 2022 – 556097-5319 – Nynäs.

Vid nästkommande sökomgång år 2023 planerar Gästabudstaden att lämna en förnyad ansökan om stödmedel till PTS.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft | Operativ Chef | COO