Lästringe Wedaån

14 juni 2017 beviljades Gästabudstaden AB projektstöd för anläggning av fibernät i projekt Lästringe-Wedaån. Se bifogad karta.

Stödet som kommer från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Svenska staten. Övrig finansiering av projektet har skett med avgifter från anslutna fastigheter och medel från Gästabudstaden. Insatsen planerades att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet på landsbygden.

Målsättning var att minst 187 hushåll inom projektområdet skulle ges tillgång till bredband med hög överföringskapacitet via fiber.

Efter att projektet färdigställts under år 2021 har totalt 375 adresser med bostäder anslutits till Gästabudstadens fibernät. Det öppna bredbandsnätet ger tillgång till de flesta av Sveriges ledande leverantörer av bredbandstjänster.

Insatsen har ökat tillgänglighet och kvalitet på informations- och kommunikationsteknik och därmed människors möjlighet att bo och verka på landsbygden.

Samtliga fastighetsägare har vid ett flertal tillfällen erbjudits anslutning till fibernätet.

Under anläggning av fibernätet har fastigheter som inte beslutat ansluta sig förberetts för framtida anslutning.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft | Operativ Chef | COO