Nyköping landsbygd Svärta

15 november 2023 fattade Post- och Telestyrelsen, PTS beslut om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i projekt Nyköpings landsbygd Svärta.

Stödet finansieras med medel från faciliteten för återhämtning och resiliens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Projektet omfattar 152 byggnader, varav 72 permanent boende/arbetsställen. Klicka på kartan högst upp på sidan.

Startdatum för projektet är 1 december 2023 och slutdatum är 1 december 2026

Gästabudstaden har inlett arbete med projektering och andra förberedelser.

Erbjudande kommer skickas med brev till berörda fastighetsägare inom den närmaste tiden.

Pris för anslutning är 25 000 kr inklusive moms. I anslutningsavgiften ingår en ”nyckelfärdig” fiberanslutning inklusive all nödvändig grävning. När allt är klart har du en tjänstefördelare monterad i ditt hus med uttag för Internet- och TV-tjänster.

Fibernätet erbjuder internet i hastigheter upp till 1Gbit/s. De flesta av Sveriges ledande leverantörer av bredbandstjänster finns i vårt nät, kryddat med några lokala aktörer. Stort utbud och konkurrens mellan leverantörer ger kunderna tillgång till marknadens bästa bredbandstjänster.

Leverantörer du kan välja mellan finns här:

https://www.gastabudstaden.se/privat/utbud/

 

Redan nu går det att beställa anslutning formuläret här på hemsidan:

https://www.gastabudstaden.se/privat/villa-radhus/

 

Mer information och tidsplan kommer längre fram.

Mejla frågor till info@gastabudstaden.se

 

Med bästa hälsningar

Johan Kraft – Operativ chef