Hummelvik

6 maj 2022

Brev med erbjudande om fiberanslutning kommer till berörda fastighetsägare inom någon vecka.

Kom och ställ frågor till oss om fiberanslutning och projekt Hummelvik.

Informationsmöte 2 juni, kl. 18 i matsalen Buskhyttans skola.

Mötet är öppet för alla, kom i god tid då det finns risk för att det blir fullsatt!

Bästa hälsningar

 

Johan Kraft | Operativ Chef | COO

direkt 0155 – 45 40 03 | mobil 070 – 758 40 03

1 november 2021

Bidrag beviljat!

Den 27 oktober fattade Post- och telestyrelsen, PTS, beslut om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i projekt Hummelvik. Projektet omfattar anslutning av 47 byggnader till Gästabudstadens fibernät. Arbete med projektering och andra förberedelser har inletts. Under våren 2022 planerar vi att posta erbjudande till berörda fastighetsägare.

Med vänlig hälsning

 

Johan Kraft | Operativ Chef | COO

direkt 0155 – 45 40 03 | mobil 070 – 758 40 03