Hummelvik

1 november 2021

Bidrag beviljat!

Den 27 oktober fattade Post- och telestyrelsen, PTS, beslut om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i projekt Hummelvik. Projektet omfattar anslutning av 47 byggnader till Gästabudstadens fibernät. Arbete med projektering och andra förberedelser har inletts. Under december planerar att posta erbjudande till berörda fastighetsägare.

Med vänlig hälsning

 

Johan Kraft | Operativ Chef | COO

direkt 0155 – 45 40 03 | mobil 070 – 758 40 03