Hummelvik

25 maj 2023

Hej!

Nu är 11% av schakt klara i projekt Hummelvik. Markförhållanden är besvärliga vilket gör att arbetet tar längre tid.

För tidigt att säga när vi kan börja med installationer, men vår prognos är att komma igång att koppla in fiberanslutningar under hösten.
Ber alla att ha överseende med störningar som uppstår i samband med grävarbetet.
Vartefter arbetet går framåt så begär vi utsättning av befintliga ledningar. Dessa ledningar markeras med pinnar och färgmarkeringar. Men de är inte markering av våra planerade schakt.

Bästa hälsningar

Johan Kraft | Operativ Chef | COO
direkt 0155 – 45 40 03 | mobil 070 – 758 40 03

 

3 februari 2023

Hej,

I slutet av februari planerar vi att starta arbetet med fibernätet i projekt Hummelvik.

Entreprenör för schakt är Marcus Naessén Entreprenad AB från Bränn-Ekeby.

Ber dig ha överseende med eventuella störningar för trafik och annat.

Mer information kommer regelbundet via mejl och här på hemsidan.

Tipsa grannar och vänner att beställa fiber nu när staten och EU ställer upp med bidrag.

Det är ett tillfälle som inte kommer tillbaka!

Med vänlig hälsning

 

Johan Kraft | Operativ Chef | COO

direkt 0155 – 45 40 03 | mobil 070 – 758 40 03

 

 

 

 

27 juni 2022

Hej,

Projektet omfattar närmare 50 bostäder.

Frågan som många som ställer sig är när fibern är på plats hemma hos mig? Kan inte ge svar idag.

Under Q2-3 arbetar vi med markupplåtelseavtal och att söka nödvändiga tillstånd hos Trafikverket och berörda myndigheter.

Planen är att kunna inleda schaktarbetet under Q4-2022 eller Q1-2023. Om inte vinter och tjäle hindrar detta.

Vi kommer arbeta med ”signalen i ryggen”. Dvs vi installerar områden vartefter vi gräver fram fiberrören.

Installationen av fiber är en ”nyckelfärdig” leverans. Grävning på tomt, håltagning och intag i byggnad. Anslutningen avslutas med att vi installerar en tjänstefördelare med uttag för Internet- och TV-tjänster. Inför grävning på tomt och installation blir du
kontaktad av vår personal för samråd och tidsbokning.

Tipsa gärna grannar och vänner om att Gästabudstaden tar emot beställningar med formuläret på vår webbplats:

https://www.gastabudstaden.se/privat/villa-radhus/

Framöver kommer vi informera om projektet via mejl till dem som lämnat beställning samt här på webbplatsen.

Med vänlig hälsning

 

Johan Kraft | Operativ Chef | COO

direkt 0155 – 45 40 03 | mobil 070 – 758 40 03

6 maj 2022

Brev med erbjudande om fiberanslutning kommer till berörda fastighetsägare inom någon vecka.

Kom och ställ frågor till oss om fiberanslutning och projekt Hummelvik.

Informationsmöte 2 juni, kl. 18 i matsalen Buskhyttans skola.

Mötet är öppet för alla, kom i god tid då det finns risk för att det blir fullsatt!

Bästa hälsningar

 

Johan Kraft | Operativ Chef | COO

direkt 0155 – 45 40 03 | mobil 070 – 758 40 03

1 november 2021

Bidrag beviljat!

Den 27 oktober fattade Post- och telestyrelsen, PTS, beslut om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i projekt Hummelvik. Projektet omfattar anslutning av 47 byggnader till Gästabudstadens fibernät. Arbete med projektering och andra förberedelser har inletts. Under våren 2022 planerar vi att posta erbjudande till berörda fastighetsägare.

Med vänlig hälsning

 

Johan Kraft | Operativ Chef | COO

direkt 0155 – 45 40 03 | mobil 070 – 758 40 03