Hälgö

30 augusti 2023

Hej,

Om någon/några veckor inleds schaktarbetet i fiberprojekt Hälgö.

Preliminär tidsplan för projektet är att det blir färdigställt under höst-2024.

Inför grävning på respektive delsträcka kommer vi begära utsättning (markering) av andra ledningsägares ledningar. Detta kommer synas med pinnar och markeringar i olika färger.

Markeringarna är alltså inte våra planerade schakt.

Gräventreprenör är Klerdals Gräv & Spräng AB från Björnlund. Ber alla att överseende med de störningar som arbetet kommer innebära.

Längre fram kommer information inför blåsning av fiber och installation.

 

Med bästa hälsningar

 

Johan Kraft – Operativ chef

10 november 2022

9 november 2022 fattade Post- och Telestyrelsen, PTS beslut om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i projekt Hälgö.

Stödet finansieras med medel från faciliteten för återhämtning och resiliens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Projektet berör 50 byggnader i ett område från Vålarö till infart mot väg 219 till Studsvik. Klicka på kartan högst upp på sidan.

Startdatum för projektet är 1 december 2022 och slutdatum är 1 december 2025

Gästabudstaden har inlett arbete med projektering och andra förberedelser.

Inom den närmaste tiden postas erbjudande till berörda fastighetsägare.

Pris för anslutning är 25 000 kr inklusive moms. I anslutningsavgiften ingår en ”nyckelfärdig” fiberanslutning inklusive all nödvändig grävning. När allt är klart har du en tjänstefördelare monterad i ditt hus med uttag för Internet- och TV-tjänster.

Med en anslutning till Gästabudstadens fibernät får du får tillgång till bredaste utbud av bredbandstjänster.

Utbudet ser du här: https://www.gastabudstaden.se/privat/utbud/

Redan nu går det att beställa anslutning här på hemsidan:

Anslut bostad

Mer information och tidsplan kommer längre fram.

Mejla frågor till info@gastabudstaden.se

Med bästa hälsningar

Johan Kraft – Operativ chef