Hacksjön

18 oktober 2023

Hej,

Det är fantastiskt att grävarbetet är klart och att installation och driftsättning pågår.

Att fler än tjugo hushåll redan har fått sina fiberanslutningar är säkert glädjande för många.

Vill informera om att vår entreprenör Optoteknik är effektiva och bokar tider i förväg för installationer.

Snart kommer boende i området att kunna surfa med ljusets hastighet tack vare den nya fiberanslutningen.

Bästa hälsningar

 

Johan Kraft | Operativ Chef | COO

30 augusti 2023

Nu är 90% av schakt klart.
Det som återstår är ett fåtal tomter och sträckan till Bölsätter.
Arbete med stamnät pågår.

Installationer påbörjas i slutet på september/början av oktober. Information kommer mejlas i förväg

 

Bästa hälsningar

Johan Kraft | Operativ Chef | COO

19 april 2023

Grävningarna för fiber i projekt Hacksjön är i slutskedet, 73% av schakt är klart.
Stamledningar är på plats och arbete pågår med tomtgrävningar.
På bifogad karta ser du aktuell status på schakt.

Räknar med att vi kan inleda inkoppling och drift av fiberanslutningar under andra halvåret 2023.
31 maj 2023 stänger möjligheten att komma med i projektet. Framtida anslutning kommer erbjudas till de villkor som gäller då. Innebär bland annat att kostnad för schakt tillkommer.

 

Beställ anslutning idag så du inte går miste om dagens förmånliga pris.

Bästa hälsningar

Johan Kraft | Operativ Chef | COO

27 juni 2022

Hej,

Projektet omfattar drygt 120 bostäder.

Frågan som många som ställer sig är när fibern är på plats hemma hos mig? Kan inte ge svar idag.

Under Q2-3 arbetar vi med markupplåtelseavtal och att söka nödvändiga tillstånd hos Trafikverket och berörda myndigheter.

Planen är att kunna inleda schaktarbetet under Q4-2022 eller Q1-2023. Om inte vinter och tjäle hindrar detta.

Vi kommer arbeta med ”signalen i ryggen”. Dvs vi installerar områden vartefter vi gräver fram fiberrören.

Installationen av fiber är en ”nyckelfärdig” leverans. Grävning på tomt, håltagning och intag i byggnad. Anslutningen avslutas med att vi installerar en tjänstefördelare med uttag för Internet- och TV-tjänster. Inför grävning på tomt och installation blir du
kontaktad av vår personal för samråd och tidsbokning.

Tipsa gärna grannar och vänner om att Gästabudstaden tar emot beställningar med formuläret på vår webbplats:

https://www.gastabudstaden.se/privat/villa-radhus/

Framöver kommer vi informera om projektet via mejl till dem som lämnat beställning samt här på webbplatsen.

Med vänlig hälsning

 

 

Johan Kraft | Operativ Chef | COO

direkt 0155 – 45 40 03 | mobil 070 – 758 40 03

6 maj 2022

Brev med erbjudande om fiberanslutning kommer till berörda fastighetsägare inom någon vecka.

Kom och ställ frågor till oss om fiberanslutning och projekt Hacksjön.

Informationsmöte 25 maj, kl. 18 i Ludgo-Spelviks bygdegård.

Mötet är öppet för alla, kom i god tid då det finns risk för att det blir fullsatt!

Bästa hälsningar

 

Johan Kraft | Operativ Chef | COO

direkt 0155 – 45 40 03 | mobil 070 – 758 40 03

1 november 2021

Bidrag beviljat!

Den 27 oktober fattade Post- och telestyrelsen, PTS, beslut om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i projekt Hacksjön. Projektet omfattar anslutning av 126 byggnader till Gästabudstadens fibernät. Arbete med projektering och andra förberedelser har inletts. Under våren 2022 planerar vi att posta erbjudande till berörda fastighetsägare.

Med vänlig hälsning

 

Johan Kraft | Operativ Chef | COO

direkt 0155 – 45 40 03 | mobil 070 – 758 40 03