Slutförda projekt på landsbygden

1 november 2021

Nedanstående projekt är färdigställda. Det är möjligt att ansluta hus som förberetts med optorör vid tomtgräns. Beställ anslutning med formuläret på webbplatsen:

https://www.gastabudstaden.se/privat/villa-radhus/

Vid anslutning av fastighet på landsbygd som inte är förberedd med kanalisation vid tomtgräns gäller individuella villkor. Kontakta oss för mer information.

Ovan information gäller projekt:

  • Aspa
  • Bränn-Ekeby-Koppartorp
  • Lästringe-Wedaån
  • Råby-Husby-Oppunda
  • Skeppsvik och Sjöskogen
  • Tystberga-Bogsta
  • Vålarö
  • Kisäng

Med vänlig hälsning

 

Johan Kraft | Operativ Chef | COO

direkt 0155 – 45 40 03 | mobil 070 – 758 40 03