Aspa

2021-10-19

Landsbygdsprojekt Aspa är färdigschaktat och ett fåtal installationer återstår. Närmare 260 bostäder har nu tillgång till höghastighetsbredband via fiber.

Vill tacka för bra samarbete och jag hoppas att alla inblandade är nöjda med vårt arbete.

Boende i dessa områden som är förberedda med kanalisation vid tomtgräns kan beställa anslutning men grävarbete på tomt ingår inte.

Vid anslutning av fastighet på landsbygd som inte är förberedd med kanalisation vid tomtgräns gäller individuella villkor. Kontakta oss för mer information.

Med bästa hälsningar

 

Johan Kraft – operativ chef

2020-06-25

I slutet på vecka 26 eller början vecka 27 landar bifogade brev i brevlådorna hos fastighetsägare som inte beställt fiber. Det innehåller ett ”sista minuten” erbjudande om att ansluta sig till fibernätet för subventionerade 20 000 kr. Klicka här för att läsa brevet.

Efter att Gästabudstaden slutredovisat projektet till Länsstyrelsen kommer vi erbjuda fiberanslutning till faktisk kostnad. Den kommer att vara från 30 000 kr.

Digitaliseringen av samhället innebär att snabb och stabil uppkoppling blir allt viktigare både där vi bor, arbetar och rör oss. Särskilt aktuellt under pågående pandemi.

Hushåll som idag är uppkopplade mot det gamla telenätet (kopparnätet) behöver se över sin situation. Beroende på att många telestationer är under nedläggning och fler kommer läggas ner i närtid.

Så jag rekommenderar fastighetsägare att passa på!

Glad sommar!

Johan Kraft – operativ chef


4 Juli 2019

Hej.
Nästan alla schaktarbeten i projekt Aspa är klara. Det som återstår är runt Selberga där arbetet pågår fram till semesterperioden.  Grävningar återupptas i mitten av augusti.

Färdigställande och installationer beräknas kunna påbörjas i september-oktober.

Inför installation ringer personal från vår entreprenör Optoteknik AB och bokar tid. När dem ringer så upplever dem att ibland är det svårt att få svar. Så därför ber jag dig att svara eller ringa upp om det ringer från ett telefonnummer du inte känner igen. Om du har svårt att vara med vid installationen så kanske det går att be en granne eller vän att hjälpa till.

När du fått tid bokad för installation så har du möjlighet att beställa tjänster. I vårt nät finns i princip alla Sveriges ledande leverantörer av Internet, TV och Telefoni. Klicka på länken för att komma till företagen som du kan välja mellan: https://gastabudstaden.se/index.php?id=14

Kontakta någon/några av dem och beställ Internet och TV. Jämför villkoren – det brukar löna sig.

Glad sommar!

Johan Kraft                                                                Tobias Josefsson

Projektledare                                                           Projektledare gräventreprenör

18 december

Nu är nästan samtliga schakt klara i projekt Aspa

Undantaget är knappt 10 fastigheter vid Selberga som vi för närvarande inte når fram till. Orsaken är att en större markägare begär ersättning för markupplåtelse som ligger långt över vad som är praxis. Deras krav går vi inte med på. Innebär att vi inte kan säga om/när dessa fastigheter blir anslutna till fibernätet.

För de resterande dryga femtio fastigheterna som återstår i projektet är målsättningen att hinna med att blåsa i fiberkablar innan ev. tjäle sätter stopp. Därefter vidtar arbete med att koppla ihop stamnät i spridningsbrunnar och skåp. Jobbet utförs av Optoteknik AB och du kommer att se deras svarta bilar röra sig i området.

Tidpunkt för när vi kan fortsätta med installationer är svårt att överblicka. Främst beroende på att det är flera områden i vår utbyggnad på landsbygden som är redo för installation och då bildas kö. En rimlig bedömning är att Optoteknik kan påbörja installationsarbetet under andra kvartalet 2019.

Inför installation tar Optotekniks fibertekniker kontakt. När dem ringer för att boka tid så upplever dem att ibland är svårt att få svar. Så därför ber jag dig att svara eller ringa upp om det ringer från ett telefonnummer du inte känner igen. Om du har svårt att vara med vid installationen så kanske det går att be en granne eller vän att hjälpa till.

Vill poängtera att våra tidplaner kan rubbas om vinter kommer med stark kyla och djup tjäle. Då finns det risk för att vi får göra uppehåll i installationsarbetet.

Till sist ett litet tips! När du fått fiber blåst så ”flaggas” din adress som ansluten till fibernätet. Vilket innebär att du i förväg kan beställa tjänster från leverantör. Då hinner leverantören skicka ut TV-box och router så att utrustningen är hemma hos dig när fibern är på plats. Här finns länkar till leverantörerna: https://gastabudstaden.se/index.php?id=14

Passar också på att önska God Jul och Gott Nytt År!

Med vänlig hälsning

 

 

Johan Kraft                                                                Tobias Josefsson

Projektledare                                                           Projektledare gräventreprenör

6 juli 2018

Inför semesterperioden vill vi lämna en uppdatering av läget i projekt Aspa.

När det gäller myndighetstillstånd ligger vi bra till. Enda orosmolnet är att Länsstyrelsens handläggningstider förlängts. För Trafikverkets tillståndsgivning så räknar vi med att regeringens beslut från början av juni kommer säkerställa korta handläggningstider.

Det handlar om att de, mer eller mindre, beordrar Trafikverket att vara mer behjälplig i bredbandsutbyggnaden. Beslutet innehåller en rad initierade krav och förslag på utredningar som nu myndigheten måste hantera och arbeta fram Allt för att möta regeringens bredbandsmål.

Så här ser läget ut för arbete med förläggning av kanalisation:

Schakt vid Spelvik-Ånsund räknar vi att vara klara med innan hösten.

Ett grävlag har börjat arbeta från noden i Aspa upp genom skogarna mot Väster-Malma. När Spelvik-Ånsund är klart förstärks grävresurserna här.

Förhoppningen är att all schaktning skall vara klart under 2018.

Blåsning av fiber och installationer sker löpande vartefter schakten är klara. Återstår runt 140 hushåll att ansluta.

Om du har en granne eller vän som inte anmält sig så går det fortfarande bra. Tipsa dem om att lägga en beställning på vår hemsida: https://gastabudstaden.se/index.php?id=178

Till sist önskar vi alla en härlig sommar!

Johan Kraft                                                                Tobias Josefsson

Projektledare                                                           Projektledare gräventreprenör

2 mars 2018

Här följer uppdatering av projekt Aspa.

Snön och kylan ställer till med problem även för oss som bygger fibernät.

Grävarbetet som är igång just nu är stamstråk vid Över-Aspa mot Juresta. Under schaktarbetet har vi ställt in vissa sträckor och fortsätter kölden kanske vi tvingas göra uppehåll.

Hushåll som är klara för installation och driftsättning kommer vi att pausa till dess att tjälen går ur marken. Ett fåtal har bokade tider i nästa vecka. Optoteknik kommer att göra försök, men risken finns att det inte går att genomföra dessa. Arbetet med installationer kommer att återupptas när vädret tillåter.

Till sist vill jag tipsa om att du kan beställa Internet och TV redan när du fått en tid bokad för installation. Då hinner du få router och tv-box hemskickad så att utrustningen är på plats när ditt hus blir klart.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft                                                                Tobias Josefsson

Projektledare                                                           Projektledare gräventreprenör

20 december 2017

Här följer en kort uppdatering på läget i projekt Aspa.

 Nu har vi fått in nästan alla markavtal.

 Efter helgerna räknar vi med starta schaktarbete till Uvsta och Landshammar samt mot Ödesbrunn.  Grävning mot Spelvik kommer ske i vår/sommar under schaktningsövervakning av arkeolog.

 Därefter går vi vidare med övriga sträckor.

Optoteknik AB:s arbete med stamfiber rullar på bra och de förväntas att börja med kundinstallationer i slutet av januari 2018. Detta gäller fastigheter från Runtuna till Aspa samhälle och vidare mot Trollesund.

Allt vårt arbete de närmaste månaderna kan påverkas av väderförhållandet. Blir det stark kyla och tjäle är risken stor att tidsplanerna försenas.

Till sist vill vi på Gästabudstaden önska en God Jul och Ett gott nytt år!

Johan Kraft                                                                Tobias Josefsson

Projektledare                                                           Projektledare gräventreprenör

24 november 2017

Vill uppdatera alla i projekt Aspa på aktuellt läge.

Det som gjort att projektet dragit ut på tiden är framförallt tillståndshanteringen från berörda myndigheter. Både Trafikverket och Länsstyrelsen har haft mycket långa handläggningstider. Mycket beroende på trycket som ligger på deras medarbetare på grund av stort antal ärenden. Men vi har en bra dialog med bägge och de har effektiviserat sitt arbete.  Tillstånd från både Länsstyrelse och Trafikverk är nu klara. För några sträckor bland annat vid Spelviks kyrka kommer vi att utföra arbetet i samband med arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Troligen ko0mmer det att ske under våren 2018.

 Ett hinder som kvarstår är att vi fortfarande saknar markupplåtelseavtal från ett fåtal av fastighetsägarna i projektet. Därför kommer vi gå ut med en påminnelse om avtalen till berörda. Bör landa i brevlådorna vecka 48-49.

 Om du tillhör en dem som inte skickat in markatalet så ber vi dig göra detta omgående. Om du vill att vi gemensamt tittar på schaktsträckor över din fastighet så kontakta oss.

 Grävarbete har pågått för att gräva ihop allt som förberetts tidigare i samband med att vi grävde till Öster-Malma. Och vi håller på att blåsa fram fiber till alla stamstråk och fastigheter från Runtuna till Aspa samhälle och vidare mot Trollesund. Detta för att ha dem på plats innan tjälen sätter in.

 Om allt arbete med fibersvetsning går bra kommer vi att därefter börja med kundinstallationer och driftsättning. Förmodligen först efter jul och nyårhelgerna under januari 2018. Arbetet med fibersvetsning och kundinstallationer kommer utföras av Optoteknik AB.  Du kommer säkert se deras svarta bilar röra sig i området.

 Vi räknar också med att kunna fortsätta med övriga schaktsträckor. Kan förändras beroende på väderutvecklingen under vintern.

Löpande information om projektet hittar du på vår hemsida, klicka här: https://gastabudstaden.se/index.php?id=242

 Under oktober har vi välkomnat Telia, Com Hem och Forss Bredband som nya leverantörer i Stadsnätet. Därmed finns i princip alla Sveriges ledande leverantörer av Internet och TV-tjänster i vårt nät.

 Till sist vill jag tipsa om kursen ”Digital vardag för nybörjare” som hålls av Nyköpings Folkhögskola. Här får du lära dig att förstå mer av din dator och smarta mobiltelefon.  Bra kunskaper att ha när fibern är på plats! Kursledare är Robert Granat. För mer information om kursen ring 0155-29 20 80 (växel) eller maila info@nykoping.fhsk.se. Klicka här så kommer du till Folkhögskolans hemsida: http://www.nykoping.fhsk.se/digital-vardag-foer-nyboerjare.aspx

Med vänlig hälsning

Johan Kraft                                                                Tobias Josefsson

Projektledare                                                           Projektledare gräventreprenör

8 november 2017

Tillstånd från Länsstyrelsen kommer inom kort.

Tillstånden från Trafikverket & kommunen är godkända

Några strategiska markavtal väntar vi på fortfarande på, dock inte fått in något trots upprepade påminnelser.

Schaktningarbetet pågår löpande i området, just nu är maskinerna i Torsberga.

Blåsning/installation av fiber till de kunder som är färdig grävda kommer att ske under vintern.

20 oktober 2017

Kompletterande material är lämnat till Länsstyrelsen

Tillstånden från Trafikverket & kommunen är godkända, och projektet har startat nu i september i Aspa samhälle.

Några strategiska markavtal väntar vi på fortfarande, men de flesta har vi fått in. Om vi inte får in dessa får vi hitta en annan väg att komma fram på, och en del kunder kommer vi då inte att kunna förse med fiber.

 

20 september 2017

Kompletterande material kommer att lämnas över till Länsstyrelsen vid möte under vecka 39. Tillstånden från Trafikverket & kommunen är godkända, och projektet har startat nu i september i Aspa samhälle. Några strategiska markavtal väntar vi på fortfarande, men de flesta har vi fått in. Om vi inte får in dessa får vi hitta en annan väg att komma fram på, och en del kunder kommer vi då inte att kunna förse med fiber.

22 augusti 2017

Tillstånden från Trafikverket & kommunen är godkända, och projektet kommer att starta under vecka 34 i Aspa samhälle.

AspaFör mer information och kontakt om Aspa bredbandsutbyyggnad gå till: www.bygdegardarna.se/ludgo-spelvik/bredband/Stöd för utbyggnad klart

Som du säkert hört eller läst om så har vårt projekt att bygga fibernätverk i Aspa beviljats stöd. Projektstödet kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Staten. Länsstyrelsen Södermanland är den myndighet som beslutar om bredbandsstödet. Jordbruksverkets roll är att ta fram regelverk och fördela budgeten till länen.

Äntligen kommer vi att tillsammans kunna förverkliga byggandet av fibernätverk i Aspa med omnejd. Ett projekt som byalaget och vi på Gästabudstaden arbetat för under lång tidVi vill rikta ett Stort Tack till alla i byalaget för ert stora engagemang och nedlagda tid!!!Utbyggnaden är ett viktigt projekt där du som bor på landsbygden ges samma möjligheter som de i tätorterna att få ta del av morgondagens teknik, både när det gäller arbete och fritid. Något som är mycket betydelsefullt för utvecklingen på landsbygden.Länsstyrelsen/Jordbruksverkets villkor för att ge stöd är att vi ansluter 100 % av de permanent boende inom projektområdet. Alltså enormt viktigt att alla kommer med!Stödet utgör 60 % av projektkostnaden. Genomsnittligt beräknar vi att vår kostnad för att ansluta ett hus i området hamnar på ca 60 000 kr. Kvar att finansiera är då 24 000 kr per hus. Avgiften för att ansluta ett hus är satt till 20 000 kr. Beställ här: gastabudstaden.se/index.php .Det finns möjlighet till finansiering i 12, 24 eller 36 månader via vårt samarbete med Ecster.Tänk på att detta är första och sista gången som det erbjuds möjlighet att installera fiber med projektstöd. I framtiden kommer anslutning om möjligt erbjudas till faktisk kostnad, då kommer det inte att finnas några bidrag. Troligen kommer då kostnaden att landa på från 25 000 kr och uppåt. Sedan tidigare har vi tråkiga exempel från gamla projekt där det då fanns fastighetsägare som sa nej till att vara med och nu vill ansluta sig. I ett fall nyligen ute på Lundaskog hamnade kostnaden på över 80 000 kr.Om du idag använder Internet via telejacket så finns viktig information om avvecklingsplanerna för det gamla telenätet här: gastabudstaden.se/index.php februari bjuder vi in till informationsmöten, välkommen dit och ställ frågor.15 februari kl. 18.00, Bygdegården AspaI början februari räknar vi med att posta skriftlig information och markavtal till alla fastighetsägare inom projektområdet. Här på sidan kan ni se en karta över området.Även om din fastighet inte ligger inom området så vill vi att du lämnar en beställning av anslutning.  För när detta projekt är genomfört har vi tagit ytterligare ett steg mot att kunna ansluta närbelägna hus i framtida utbyggnadsprojekt. Gästabudstaden kommer även framledes att vara aktiv i arbetet med att söka stöd för utbyggnad av höghastighetsbredband. Såsom den kommande ”Bredbandsmiljarden” som för Södermanlands del troligen handlar om runt 30 Mkr.

Om det är något du vill fråga om, använd vårt kontaktformulär: gastabudstaden.se/index.php

Med vänlig hälsning

Johan Kraft                                                                Jonas Malmgren