Annelund

20 juni 2024

Hej,

På måndag 23 juni 2024 startar schaktarbetet i fiberprojekt Annelund.

Grävningarna startar norr om järnvägen.

Ansvarig platschef hos entreprenör är Carl Nilsson, telefon 070-343 32 44

Bifogar en bild på gänget så känner du igen dem.

 

Tipsa grannar och vänner som inte beställt fiber att nu är arbetet igång och det dags att beställa.

Glad midsommar!

 

Johan Kraft – Operativ chef

 

4 november 2022

2 november 2022 fattade Post- och Telestyrelsen, PTS beslut om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i projekt Annelund.

Stödet finansieras med medel från faciliteten för återhämtning och resiliens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Projektet berör 40 byggnader i ett område sydväst om Jönåker. Klicka på kartan högst upp på sidan.

Startdatum för projektet är 1 december 2022 och slutdatum är 1 december 2025

Gästabudstaden har inlett arbete med projektering och andra förberedelser.

Inom den närmaste tiden postas erbjudande till berörda fastighetsägare.

Pris för anslutning är 25 000 kr inklusive moms. I anslutningsavgiften ingår en ”nyckelfärdig” fiberanslutning inklusive all nödvändig grävning. När allt är klart har du en tjänstefördelare monterad i ditt hus med uttag för Internet- och TV-tjänster.

Med en anslutning till Gästabudstadens fibernät får du får tillgång till bredaste utbud av bredbandstjänster.
Utbudet ser du här: https://www.gastabudstaden.se/privat/utbud/

Redan nu går det att beställa anslutning här på hemsidan:

Anslut bostad

Mer information och tidsplan kommer längre fram.

Mejla frågor till info@gastabudstaden.se

Med bästa hälsningar

Johan Kraft – Operativ chef