Tystberga-Bogsta

15 mars 2021

Hej,

I projekt Tystberga-Bogsta är 25 fastigheter anslutna.

Återstår schakt runt Rogsta vilket vi räknar med att kunna startas upp igen inom kort.

Kvarstående 20 fastigheter kommer färdigställas under våren.

Med vänlig hälsning

Jon Johansson – projektledare