Skeppsvik och Sjöskogen

15 mars 2021

Projekt Skeppsvik och Sjöskogen är färdigställda.
Alla fastigheter som inte är anslutna är förberedda med optorör vid tomtgräns.

Beställ anslutning till ditt hus med formuläret på vår webbplats.

Med vänlig hälsning

 

Johan Kraft – Operativ chef

29 mars 2019

Nu är fiberinstallationen klar för 179 hus i Skeppsvik. Kvar att installera är 29 fastigheter. Av dessa har 10 tid bokad för installation. Resterande kommer enligt önskemål installeras i en ny omgång senare under vår/sommar. Optoteknik återkommer längre fram för att boka tider för de hus som kvarstår att ansluta.

Återställning i området kommer att ske under våren/sommaren efter att arbete med elpollare är klart. Ber alla att ha förståelse för de störningar som uppstår, våra entreprenörer gör sitt bästa för att minimera dessa.

Vill också tacka för bra samarbete under projektets gång.

Med vänlig hälsning
Johan Kraft, projektledare

7 februari 2019

Närmare 110 hus i området har fått sin fiber installerad. Dem kan nu både surfa och kolla på TV via fibernätet.

Kan berätta att vi i dagarna fått in ytterligare en leverantör av bredbandstjänster. Företaget heter Svea Internet och kommer från Nyköping. För att se utbudet från samtliga leverantörer, klicka på länken: gastabudstaden.se/index.php

Nästan samtliga kvarvarande hus ” är nu kopplade” till fiberkanalisationen. Blåsning av fiber för dessa är beställd och bör kunna utföras inom de närmaste veckorna. Återstår något enstaka hus där grävning på tomt ännu inte är klar.

När fibern är blåst är det dags för installation. Detta pågår löpande, just nu i lite lugnare takt några veckor. Är besvärligt med snö och tjäle för killarna på Optoteknik.

Vill påminna om att när Magnus på Optoteknik ringer för att boka tid så är det ibland lite svårt att få svar. Därför ber jag dig att svara eller ringa upp om det ringer från ett telefonnummer du inte känner igen. Om du har svårt att vara med vid installationen så kanske det går att be en granne eller vän att hjälpa till.

Med vänlig hälsning

 

Johan Kraft, projektledare

20 december 2018

Grävlaget jobbar idag, därefter gör dem uppehåll till 8 januari.

Inga installationer dagarna mellan jul-nyår. Eventuellt kommer det vara arbete med stamnät.

Bokade installationer fortsätter igen från 2 januari.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft/projektledare

14 december 2018

Installationer pågår för fullt i Skeppsvik. Fram till idag har drygt femtio hus fått sin fiber på plats.

Om inte vinter och tjäle sätter stopp så räknar grävlaget med att vi i början av februari har ”kopplat” kanalisation för fiber till alla hus i området.

Vartefter fiber blir blåst så följer Optoteknik med installationer.

Magnus på Optoteknik som sköter tidsbokningar hälsar att när dem ringer och bokar tider så är det ibland svårt att få svar. Så därför ber jag dig att svara eller ringa upp om det ringer från ett telefonnummer du inte känner igen. Om du har svårt att vara med vid installationen så kanske det går att be en granne eller vän att hjälpa till.

Passar också på att önska God Jul och Gott Nytt År!

Med vänlig hälsning

Johan Kraft projektledare

20 november 2018

Nu börjar vi närma oss installation och driftsättning av fiberanslutningar.

Sedan en tid tillbaka har vi blåst fram stamfiber och kundfiber. Arbete med att koppla upp fiber i spridningsbrunnar och skåp pågår. Jobbet utförs av Optoteknik AB och du har säkert sett deras svarta bilar röra sig i området.

Inom ett par veckor räknar Optoteknik med att börja med installationer. Gäller de hus som ligger i etapp 1-3 och som fått fiber ”blåst”. Optotekniks fibertekniker ringer i förväg och bokar tid. Glöm inte att svara om du får samtal från ett telefonnummer du inte känner igen. Om du har svårt att vara med vid installationen så kanske det går att be en granne eller vän att hjälpa till.

När du fått fiber blåst så ”flaggas” din adress som ansluten till fibernätet. Vilket betyder att du i förväg kan beställa tjänster från leverantör. Då hinner leverantören skicka ut TV-box och router så att utrustningen är hemma hos dig när fibern är på plats. Här finns länkar till leverantörerna: https://gastabudstaden.se/index.php?id=14

Grävlaget fortsätter arbetet med att färdigställa fiberanslutning vid tomtgräns och vartefter fastigheter blir klara så sätts de upp på ”blåslistan” och installation.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft, projektledare

27 juni 2018

Grävarbetet kommer fortgå fram till 6 juli. Därefter går grävlaget på semester vecka 28 – 31.

I april bedömde vi att stamstråket skulle bli klart innan semestern. Men förseningar på grund oförutsedda händelser gör att vi inte kommer hinna med alla vägar.

De vägar som återstår efter semesterperioden är Mesan-, Rigg- och Tackelvägen. Grävningarna här påbörjas från vecka 32.

Kanalisationen från Prästutterviksvägen till vår anslutningsbrunn vid Spantvägen är inte helt klar ännu. Anledningen är att sprängningsarbete måste utföras en kort sträcka. Målsättningen är att detta är klart innan semesterperioden så att vi kan starta arbetet med stamfiber som planerat. Företaget som kommer att jobba med detta heter Optoteknik AB och du kommer säkert se deras svarta bilar röra sig i området.

När grävarbetet med stamstråket är klart under tidig höst är planen att börja med installation och driftsättning, med början i etapp 1 -4.

Vill också passa på att tacka för allas överseende med att maskiner och material ibland kan vara ”i vägen” och att det kan damma och vara smutsigt. Gänget i grävlaget gör sitt bästa för att minimera störningar men tyvärr kan det ibland inte helt undvikas.

Hittills är det drygt 200 hushåll som anmält sig. Går fortfarande att beställa men erbjudandet där grävning på tomten ingår utgått. Tipsa gärna grannar och vänner!

Passar också på att önska alla en skön sommar!

Johan Kraft/Projektledare

27 april 2018

Arbetet framöver kommer att koncentreras till stamstråket utmed alla vägar. Målet är att vara klar med detta till midsommar. Då minimerar vi störningar på grund av grävarbetet när ”sommarstugesäsongen” är i gång på allvar.

Inom ett par veckor räknar vi med att gräva ner kanalisation från Prästutterviksvägen till vår anslutningsbrunn vid Spantvägen.

När den är på plats kommer vi påbörja arbete med stamfiber, med början i etapp 1 -4.

Företaget som kommer att arbeta med detta heter Optoteknik AB och du kommer säkert se deras svarta bilar röra sig i området.

Någon gång efter semesterperioden kommer vi att börja med installation och driftsättning.

För de flesta husen så måste el- och fiberanslutning ske parallellt. Så det arbetet kommer att bli ganska utsträckt i tid. Svårt för mig att idag ge en säker prognos över tidsramen.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft, projektledare

5 december 2018

Här kommer en lägesrapport för grävarbetet i Skeppsvik.

Just nu pågår arbete i korset Korvett-Skutvägen.

Snön och kylan ställer till med problem även för oss som bygger fibernät. På de sträckor som vi schaktat under perioden med mycket snö har grävlaget inte kunnat göra ordentlig återställning. Det kommer att synas när våren kommer. Men Lasse och Jocke i grävlaget har koll på detta och kommer att snygga till när vädret ger dem möjlighet.

Under vintern har Lasse i grävlaget regelbundet tagit bilder på grävarbetet. Klicka på länken så ser du hur arbetet fortskridit. Skeppsvik bilder Okt 2017 – mars 2018.

I november skrev jag att vi skulle börja med installationer under första kvartalet. Med start på Spant- och Durkvägen i etapp 1. Se karta

Nu ser jag att det kommer att bli tidigast under andra kvartalet. Får återkomma om detta längre fram när vi ser hur vintern utvecklar sig.

Kan också berätta att 193 fastighetsägare är anmälda i projektet.

Om du har grannar eller vänner som missat att anmäla sig så går det bra att lägga en beställning. Men erbjudandet där grävarbetet ingår gick ut 3december 2017. Fortsättningsvis gäller ordinarie pris, klicka här för villkor.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft, projektledare

18 december 2017

Nu har Klerdals avslutat grävarbetet i Skeppsvik inför jul- och nyårshelgen.

Början av denna vecka kommer användas till att ”städa” och köra undan massor.

 Efter helgerna hoppas vi kunna sätta igång igen om inte Kung Bore ställer till med problem.

God Jul och Gott nytt år

Gästabudstaden AB

Johan Kraft

1 december 2017

Igår gick erbjudandet ut för fiberanslutning inklusive grävning på tomten.

Men vi har bestämt att ge lite extra respit fram till söndag 3 december för eftersläntrare.

Tipsa gärna grannar och vänner som missat att lämna sin beställning.

Fram till idag har 191 fastighetsägare anmält sig. Flest anmälningar finns på följande vägar:

Gata

Fastigheter

Anmälda

Täckningsgrad

Skutvägen

9

9

100,0%

Durkvägen

9

9

100,0%

Styrbordsvägen

22

20

90,9%

Tackelvägen

18

15

83,3%

Med vänlig hälsning

Johan Kraft/Projektledare

22 november 2017

Nu har grävlaget börjat med etapp 2 i arbetet med stammen för el och fiber.  Arbetet flyter på bra men det är en del svårigheter med sten och berg men inget som inte går att hantera.

Ber alla att ha överseende med att grävmaskinerna och utrustning är ”i vägen” ibland. Killarna på Klerdals gör sitt bästa för att minimera störningar.

Har fått en del frågor såsom, ”När är det klart?”

Svårt att ge ett exakt svar men troligen ligger färdigställandet under höst/senhöst 2018.

Fiberanslutningar kommer att färdigställas och driftsättas etappvis med början under första kvartalet 2018. Spant- och Durkvägen kommer då att vara först ut. Här hittar du karta med etappindelning: karta

För närvarande är det nästan 190 fastighetsägare som beställt anslutning. På Durk- och Skutvägen är alla fastigheter anmälda.

Kisäng där vi färdigställde fibernät våren 2016 har Skanova beslutat stänga telenätet 31 januari 2018. Har efter mejl-kontakter förstått att man ser över situationen även för Skeppsvik.

Vårt erbjudande med fiberanslutning inklusive grävarbete på tomten för 18000 kr går ut sista november. Tipsa gärna vänner eller grannar som ännu inte anmält sig.

Löpande information om projektet hittar du på vår hemsida, klicka här: https://gastabudstaden.se/index.php?id=218

Under oktober har vi välkomnat Telia, Com Hem och Forss Bredband som nya leverantörer i Stadsnätet. Därmed finns i princip alla ledande leverantörer av Internet och TV-tjänster i vårt nät.

Till sist vill jag tipsa om kursen ”Digital vardag för nybörjare” som hålls av Nyköpings Folkhögskola. Här får du lära dig att förstå mer av din dator och smarta mobiltelefon.  Bra kunskaper att ha när fibern är på plats! Kursledare är Robert Granat. För mer information om kursen ring 0155-29 20 80 (växel) eller maila info@nykoping.fhsk.se. Klicka här så kommer du till Folkhögskolans hemsida: http://www.nykoping.fhsk.se/digital-vardag-foer-nyboerjare.aspx

Med vänlig hälsning

Johan Kraft/projektledare

16 Oktober 2017

Idag postar vi ett brev till alla fastighetsägare som inte beställt fiber ännu.

Budskapet är att vi ger möjlighet att ta del av erbjudandet för Skeppsvik fram till 30 november.

Från 1 december gäller ordinarie pris, 18000 kr + grävarbetet på tomten.

Anledningen är att vart eftersom som arbetet framskrider väg-för-väg så blir det omständligt och kostsamt att ”flytta” tillbaka maskiner för att gräva på tomter och ansluta eftersläntrare.

Klicka här för att se brevet.

Här beställer du anslutning.

Bästa hälsningar

Johan Kraft – projektledare

5 oktober 2017

Nu är alla tomtgrävningar klara och arbetet med att bygga ut fibernät och elnät utmed vägarna kommer igång. Klicka på karta så får du fram en bild med etappindelning som vi planerar att följa. Först ut är etapp 1 som är Spant- och Durkvägen.

Hittills är det nästan 180 fastighetsägare som beställt.  Är du intresserad så finns det fortfarande möjlighet att beställa anslutning till fibernätet. Klicka här: gastabudstaden.se/index.php

Ansvarig projektledare för grävarbetet i Skeppsvik är Tobias Josefsson, Klerdals Gräv & Spräng AB. Grävlaget på plats är Lasse Karlsson & Jocke Månsson.

För arbetet med elnätet är ansvarig projektledare Jonas Lövstrand, ABEKA.

Under grävarbetet kommer vi ta hänsyn så gott det går men det är ändå ofrånkomligt att det kommer att vara vissa störningar. Uppstår problem så hör av dig.

Bästa hälsningar

Johan Kraft/Projektledare

21 september 2017

Det har fortsatt att trilla in anmälningar i området. Går att följa vartefter Lasse och Jocke i gräv-laget jobbar sig fram genom området.

Arbetet med tomter börjar närma sig slutet. I början av oktober börjar grävningar utmed vägarna.

Fördelning av anmälningar varierar mellan Skutvägens 89% ner till Köl- och Fendervägen som ligger på runt 20%. Stora variationer som förvånar.

En del ställer frågor om 5G eller fiber. Här hittar du en bra och saklig artikel från tidskriften NyTeknik: https://www.nyteknik.se/digitalisering/ska-jag-kopa-fiber-eller-vanta-pa-5g-6539620

Aktuell ställning

Gata Fastigheter Anmälda Täckningsgrad
Skutvägen 9 8 88,9%
Styrbordsvägen 22 18 81,8%
Durkvägen 10 8 80,0%
Tackelvägen 18 14 77,8%
Briggvägen 8 6 75,0%
Mesanvägen 8 6 75,0%
Korvettvägen 21 15 71,4%
Fregattvägen 17 10 58,8%
Riggvägen 11 6 54,5%
Babordsvägen 17 9 52,9%
Mastvägen 23 12 52,2%
Skonertvägen 47 24 51,1%
Spantvägen 30 14 46,7%
Kuttervägen 13 5 38,5%
Barkvägen 9 3 33,3%
Toftvägen 3 1 33,3%
Fockvägen 16 5 31,3%
Skeppsviksvägen 18 5 27,8%
Fendervägen 9 2 22,2%
Kölvägen 5 1 20,0%
Summa 314 172 54,8%

Bästa hälsningar

Johan Kraft, projektledare

8 september 2017

Här kommer du fortsättningsvis hitta information om utbyggnaden av fiber i Skeppsvik.

Under förra veckan har vi tillsammans med företrädare för samfällighetsföreningen gått igenom hela området och kommit överens om schaktsträckor.

Arbetet med tomtgrävningar fortgår ytterligare ett par veckor.

Hittills har 168 fastighetsägare bestämt sig för fiberanslutning. Skillnaden är ganska stor mellan vägarna, oklart varför. Så här ser fördelningen ut:

Gata Fastigheter Anmälda Täckningsgrad
Skutvägen 9 8 88,9%
Durkvägen 10 8 80,0%
Tackelvägen 18 14 77,8%
Styrbordsvägen 22 17 77,3%
Briggvägen 8 6 75,0%
Mesanvägen 8 6 75,0%
Korvettvägen 21 15 71,4%
Fregattvägen 17 10 58,8%
Riggvägen 11 6 54,5%
Mastvägen 23 12 52,2%
Skonertvägen 47 24 51,1%
Spantvägen 30 13 43,3%
Babordsvägen 17 7 41,2%
Kuttervägen 13 5 38,5%
Barkvägen 9 3 33,3%
Toftvägen 3 1 33,3%
Fockvägen 16 5 31,3%
Skeppsviksvägen 18 5 27,8%
Fendervägen 9 2 22,2%
Kölvägen 5 1 20,0%
Summa 314 168 53,5%

Tipsa gärna grannar som inte anmält sig ännu att nu är det hög tid. Annars kanske de missar möjligheten. Det är ju faktiskt inte längre en fråga OM man skall ha fiber i huset. Utan det är en fråga om NÄR. Och NU är en bra tidpunkt med vårt förmånliga erbjudande för Skeppsvik.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft, projektledare

Skeppsvik

29 mars 2019

Nu är fiberinstallationen klar för 179 hus i Skeppsvik. Kvar att installera är 29 fastigheter. Av dessa har 10 tid bokad för installation. Resterande kommer enligt önskemål installeras i en ny omgång senare under vår/sommar. Optoteknik återkommer längre fram för att boka tider för de hus som kvarstår att ansluta.

Återställning i området kommer att ske under våren/sommaren efter att arbete med elpollare är klart. Ber alla att ha förståelse för de störningar som uppstår, våra entreprenörer gör sitt bästa för att minimera dessa.

Vill också tacka för bra samarbete under projektets gång.

Med vänlig hälsning
Johan Kraft, projektledare

7 februari 2019

Närmare 110 hus i området har fått sin fiber installerad. Dem kan nu både surfa och kolla på TV via fibernätet.

Kan berätta att vi i dagarna fått in ytterligare en leverantör av bredbandstjänster. Företaget heter Svea Internet och kommer från Nyköping. För att se utbudet från samtliga leverantörer, klicka på länken: gastabudstaden.se/index.php

Nästan samtliga kvarvarande hus ” är nu kopplade” till fiberkanalisationen. Blåsning av fiber för dessa är beställd och bör kunna utföras inom de närmaste veckorna. Återstår något enstaka hus där grävning på tomt ännu inte är klar.

När fibern är blåst är det dags för installation. Detta pågår löpande, just nu i lite lugnare takt några veckor. Är besvärligt med snö och tjäle för killarna på Optoteknik.

Vill påminna om att när Magnus på Optoteknik ringer för att boka tid så är det ibland lite svårt att få svar. Därför ber jag dig att svara eller ringa upp om det ringer från ett telefonnummer du inte känner igen. Om du har svårt att vara med vid installationen så kanske det går att be en granne eller vän att hjälpa till.

Med vänlig hälsning

 

Johan Kraft, projektledare

20 december 2018

Grävlaget jobbar idag, därefter gör dem uppehåll till 8 januari.

Inga installationer dagarna mellan jul-nyår. Eventuellt kommer det vara arbete med stamnät.

Bokade installationer fortsätter igen från 2 januari.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft/projektledare

14 december 2018

Installationer pågår för fullt i Skeppsvik. Fram till idag har drygt femtio hus fått sin fiber på plats.

Om inte vinter och tjäle sätter stopp så räknar grävlaget med att vi i början av februari har ”kopplat” kanalisation för fiber till alla hus i området.

Vartefter fiber blir blåst så följer Optoteknik med installationer.

Magnus på Optoteknik som sköter tidsbokningar hälsar att när dem ringer och bokar tider så är det ibland svårt att få svar. Så därför ber jag dig att svara eller ringa upp om det ringer från ett telefonnummer du inte känner igen. Om du har svårt att vara med vid installationen så kanske det går att be en granne eller vän att hjälpa till.

Passar också på att önska God Jul och Gott Nytt År!

Med vänlig hälsning

Johan Kraft projektledare

20 november 2018

Nu börjar vi närma oss installation och driftsättning av fiberanslutningar.

Sedan en tid tillbaka har vi blåst fram stamfiber och kundfiber. Arbete med att koppla upp fiber i spridningsbrunnar och skåp pågår. Jobbet utförs av Optoteknik AB och du har säkert sett deras svarta bilar röra sig i området.

Inom ett par veckor räknar Optoteknik med att börja med installationer. Gäller de hus som ligger i etapp 1-3 och som fått fiber ”blåst”. Optotekniks fibertekniker ringer i förväg och bokar tid. Glöm inte att svara om du får samtal från ett telefonnummer du inte känner igen. Om du har svårt att vara med vid installationen så kanske det går att be en granne eller vän att hjälpa till.

När du fått fiber blåst så ”flaggas” din adress som ansluten till fibernätet. Vilket betyder att du i förväg kan beställa tjänster från leverantör. Då hinner leverantören skicka ut TV-box och router så att utrustningen är hemma hos dig när fibern är på plats. Här finns länkar till leverantörerna: https://gastabudstaden.se/index.php?id=14

Grävlaget fortsätter arbetet med att färdigställa fiberanslutning vid tomtgräns och vartefter fastigheter blir klara så sätts de upp på ”blåslistan” och installation.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft, projektledare

27 juni 2018

Grävarbetet kommer fortgå fram till 6 juli. Därefter går grävlaget på semester vecka 28 – 31.

I april bedömde vi att stamstråket skulle bli klart innan semestern. Men förseningar på grund oförutsedda händelser gör att vi inte kommer hinna med alla vägar.

De vägar som återstår efter semesterperioden är Mesan-, Rigg- och Tackelvägen. Grävningarna här påbörjas från vecka 32.

Kanalisationen från Prästutterviksvägen till vår anslutningsbrunn vid Spantvägen är inte helt klar ännu. Anledningen är att sprängningsarbete måste utföras en kort sträcka. Målsättningen är att detta är klart innan semesterperioden så att vi kan starta arbetet med stamfiber som planerat. Företaget som kommer att jobba med detta heter Optoteknik AB och du kommer säkert se deras svarta bilar röra sig i området.

När grävarbetet med stamstråket är klart under tidig höst är planen att börja med installation och driftsättning, med början i etapp 1 -4.

Vill också passa på att tacka för allas överseende med att maskiner och material ibland kan vara ”i vägen” och att det kan damma och vara smutsigt. Gänget i grävlaget gör sitt bästa för att minimera störningar men tyvärr kan det ibland inte helt undvikas.

Hittills är det drygt 200 hushåll som anmält sig. Går fortfarande att beställa men erbjudandet där grävning på tomten ingår utgått. Tipsa gärna grannar och vänner!

Passar också på att önska alla en skön sommar!

Johan Kraft/Projektledare

27 april 2018

Arbetet framöver kommer att koncentreras till stamstråket utmed alla vägar. Målet är att vara klar med detta till midsommar. Då minimerar vi störningar på grund av grävarbetet när ”sommarstugesäsongen” är i gång på allvar.

Inom ett par veckor räknar vi med att gräva ner kanalisation från Prästutterviksvägen till vår anslutningsbrunn vid Spantvägen.

När den är på plats kommer vi påbörja arbete med stamfiber, med början i etapp 1 -4.

Företaget som kommer att arbeta med detta heter Optoteknik AB och du kommer säkert se deras svarta bilar röra sig i området.

Någon gång efter semesterperioden kommer vi att börja med installation och driftsättning.

För de flesta husen så måste el- och fiberanslutning ske parallellt. Så det arbetet kommer att bli ganska utsträckt i tid. Svårt för mig att idag ge en säker prognos över tidsramen.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft, projektledare

5 december 2018

Här kommer en lägesrapport för grävarbetet i Skeppsvik.

Just nu pågår arbete i korset Korvett-Skutvägen.

Snön och kylan ställer till med problem även för oss som bygger fibernät. På de sträckor som vi schaktat under perioden med mycket snö har grävlaget inte kunnat göra ordentlig återställning. Det kommer att synas när våren kommer. Men Lasse och Jocke i grävlaget har koll på detta och kommer att snygga till när vädret ger dem möjlighet.

Under vintern har Lasse i grävlaget regelbundet tagit bilder på grävarbetet. Klicka på länken så ser du hur arbetet fortskridit. Skeppsvik bilder Okt 2017 – mars 2018.

I november skrev jag att vi skulle börja med installationer under första kvartalet. Med start på Spant- och Durkvägen i etapp 1. Se karta

Nu ser jag att det kommer att bli tidigast under andra kvartalet. Får återkomma om detta längre fram när vi ser hur vintern utvecklar sig.

Kan också berätta att 193 fastighetsägare är anmälda i projektet.

Om du har grannar eller vänner som missat att anmäla sig så går det bra att lägga en beställning. Men erbjudandet där grävarbetet ingår gick ut 3december 2017. Fortsättningsvis gäller ordinarie pris, klicka här för villkor.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft, projektledare

18 december 2017

Nu har Klerdals avslutat grävarbetet i Skeppsvik inför jul- och nyårshelgen.

Början av denna vecka kommer användas till att ”städa” och köra undan massor.

 Efter helgerna hoppas vi kunna sätta igång igen om inte Kung Bore ställer till med problem.

God Jul och Gott nytt år

Gästabudstaden AB

Johan Kraft

1 december 2017

Igår gick erbjudandet ut för fiberanslutning inklusive grävning på tomten.

Men vi har bestämt att ge lite extra respit fram till söndag 3 december för eftersläntrare.

Tipsa gärna grannar och vänner som missat att lämna sin beställning.

Fram till idag har 191 fastighetsägare anmält sig. Flest anmälningar finns på följande vägar:

Gata

Fastigheter

Anmälda

Täckningsgrad

Skutvägen

9

9

100,0%

Durkvägen

9

9

100,0%

Styrbordsvägen

22

20

90,9%

Tackelvägen

18

15

83,3%

Med vänlig hälsning

Johan Kraft/Projektledare

22 november 2017

Nu har grävlaget börjat med etapp 2 i arbetet med stammen för el och fiber.  Arbetet flyter på bra men det är en del svårigheter med sten och berg men inget som inte går att hantera.

Ber alla att ha överseende med att grävmaskinerna och utrustning är ”i vägen” ibland. Killarna på Klerdals gör sitt bästa för att minimera störningar.

Har fått en del frågor såsom, ”När är det klart?”

Svårt att ge ett exakt svar men troligen ligger färdigställandet under höst/senhöst 2018.

Fiberanslutningar kommer att färdigställas och driftsättas etappvis med början under första kvartalet 2018. Spant- och Durkvägen kommer då att vara först ut. Här hittar du karta med etappindelning: karta

För närvarande är det nästan 190 fastighetsägare som beställt anslutning. På Durk- och Skutvägen är alla fastigheter anmälda.

Kisäng där vi färdigställde fibernät våren 2016 har Skanova beslutat stänga telenätet 31 januari 2018. Har efter mejl-kontakter förstått att man ser över situationen även för Skeppsvik.

Vårt erbjudande med fiberanslutning inklusive grävarbete på tomten för 18000 kr går ut sista november. Tipsa gärna vänner eller grannar som ännu inte anmält sig.

Löpande information om projektet hittar du på vår hemsida, klicka här: https://gastabudstaden.se/index.php?id=218

Under oktober har vi välkomnat Telia, Com Hem och Forss Bredband som nya leverantörer i Stadsnätet. Därmed finns i princip alla ledande leverantörer av Internet och TV-tjänster i vårt nät.

Till sist vill jag tipsa om kursen ”Digital vardag för nybörjare” som hålls av Nyköpings Folkhögskola. Här får du lära dig att förstå mer av din dator och smarta mobiltelefon.  Bra kunskaper att ha när fibern är på plats! Kursledare är Robert Granat. För mer information om kursen ring 0155-29 20 80 (växel) eller maila info@nykoping.fhsk.se. Klicka här så kommer du till Folkhögskolans hemsida: http://www.nykoping.fhsk.se/digital-vardag-foer-nyboerjare.aspx

Med vänlig hälsning

Johan Kraft/projektledare

16 Oktober 2017

Idag postar vi ett brev till alla fastighetsägare som inte beställt fiber ännu.

Budskapet är att vi ger möjlighet att ta del av erbjudandet för Skeppsvik fram till 30 november.

Från 1 december gäller ordinarie pris, 18000 kr + grävarbetet på tomten.

Anledningen är att vart eftersom som arbetet framskrider väg-för-väg så blir det omständligt och kostsamt att ”flytta” tillbaka maskiner för att gräva på tomter och ansluta eftersläntrare.

Klicka här för att se brevet.

Här beställer du anslutning.

Bästa hälsningar

Johan Kraft – projektledare

5 oktober 2017

Nu är alla tomtgrävningar klara och arbetet med att bygga ut fibernät och elnät utmed vägarna kommer igång. Klicka på karta så får du fram en bild med etappindelning som vi planerar att följa. Först ut är etapp 1 som är Spant- och Durkvägen.

Hittills är det nästan 180 fastighetsägare som beställt.  Är du intresserad så finns det fortfarande möjlighet att beställa anslutning till fibernätet. Klicka här: gastabudstaden.se/index.php

Ansvarig projektledare för grävarbetet i Skeppsvik är Tobias Josefsson, Klerdals Gräv & Spräng AB. Grävlaget på plats är Lasse Karlsson & Jocke Månsson.

För arbetet med elnätet är ansvarig projektledare Jonas Lövstrand, ABEKA.

Under grävarbetet kommer vi ta hänsyn så gott det går men det är ändå ofrånkomligt att det kommer att vara vissa störningar. Uppstår problem så hör av dig.

Bästa hälsningar

Johan Kraft/Projektledare

21 september 2017

Det har fortsatt att trilla in anmälningar i området. Går att följa vartefter Lasse och Jocke i gräv-laget jobbar sig fram genom området.

Arbetet med tomter börjar närma sig slutet. I början av oktober börjar grävningar utmed vägarna.

Fördelning av anmälningar varierar mellan Skutvägens 89% ner till Köl- och Fendervägen som ligger på runt 20%. Stora variationer som förvånar.

En del ställer frågor om 5G eller fiber. Här hittar du en bra och saklig artikel från tidskriften NyTeknik: https://www.nyteknik.se/digitalisering/ska-jag-kopa-fiber-eller-vanta-pa-5g-6539620

Aktuell ställning

Gata Fastigheter Anmälda Täckningsgrad
Skutvägen 9 8 88,9%
Styrbordsvägen 22 18 81,8%
Durkvägen 10 8 80,0%
Tackelvägen 18 14 77,8%
Briggvägen 8 6 75,0%
Mesanvägen 8 6 75,0%
Korvettvägen 21 15 71,4%
Fregattvägen 17 10 58,8%
Riggvägen 11 6 54,5%
Babordsvägen 17 9 52,9%
Mastvägen 23 12 52,2%
Skonertvägen 47 24 51,1%
Spantvägen 30 14 46,7%
Kuttervägen 13 5 38,5%
Barkvägen 9 3 33,3%
Toftvägen 3 1 33,3%
Fockvägen 16 5 31,3%
Skeppsviksvägen 18 5 27,8%
Fendervägen 9 2 22,2%
Kölvägen 5 1 20,0%
Summa 314 172 54,8%

Bästa hälsningar

Johan Kraft, projektledare

8 september 2017

Här kommer du fortsättningsvis hitta information om utbyggnaden av fiber i Skeppsvik.

Under förra veckan har vi tillsammans med företrädare för samfällighetsföreningen gått igenom hela området och kommit överens om schaktsträckor.

Arbetet med tomtgrävningar fortgår ytterligare ett par veckor.

Hittills har 168 fastighetsägare bestämt sig för fiberanslutning. Skillnaden är ganska stor mellan vägarna, oklart varför. Så här ser fördelningen ut:

Gata Fastigheter Anmälda Täckningsgrad
Skutvägen 9 8 88,9%
Durkvägen 10 8 80,0%
Tackelvägen 18 14 77,8%
Styrbordsvägen 22 17 77,3%
Briggvägen 8 6 75,0%
Mesanvägen 8 6 75,0%
Korvettvägen 21 15 71,4%
Fregattvägen 17 10 58,8%
Riggvägen 11 6 54,5%
Mastvägen 23 12 52,2%
Skonertvägen 47 24 51,1%
Spantvägen 30 13 43,3%
Babordsvägen 17 7 41,2%
Kuttervägen 13 5 38,5%
Barkvägen 9 3 33,3%
Toftvägen 3 1 33,3%
Fockvägen 16 5 31,3%
Skeppsviksvägen 18 5 27,8%
Fendervägen 9 2 22,2%
Kölvägen 5 1 20,0%
Summa 314 168 53,5%

Tipsa gärna grannar som inte anmält sig ännu att nu är det hög tid. Annars kanske de missar möjligheten. Det är ju faktiskt inte längre en fråga OM man skall ha fiber i huset. Utan det är en fråga om NÄR. Och NU är en bra tidpunkt med vårt förmånliga erbjudande för Skeppsvik.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft, projektledare