Råby-Husby-Oppunda

2020-10-05

Nu kommer vi bygga fiber till Stavvik och Oppeby

Äntligen är vi överens med berörda markägare och kommer bygga ut fibernätet till Stavvik och Oppeby.

Planerar att starta arbetet i början av 2021. Schaktarbetet är beroende av hur vintern blir. Snö och kyla kan försena igångsättning.

Nu vill ha en anmälan från alla fastighetsägare i området. Lämna beställning senast 30 november 2020.

Beställ med formuläret som du hittar här; Villabeställning

Med vänlig hälsning

Johan Kraft – operativ chef

2020-06-25

I slutet på vecka 26 eller början vecka 27 landar bifogade brev i brevlådorna hos fastighetsägare som inte beställt fiber. Det innehåller ett ”sista minuten” erbjudande om att ansluta sig till fibernätet för subventionerade 20 000 kr. Klicka här för att läsa brevet.

Efter att Gästabudstaden slutredovisat projektet till Länsstyrelsen kommer vi erbjuda fiberanslutning till faktisk kostnad. Den kommer att vara från 30 000 kr.

Digitaliseringen av samhället innebär att snabb och stabil uppkoppling blir allt viktigare både där vi bor, arbetar och rör oss. Särskilt aktuellt under pågående pandemi.

Hushåll som idag är uppkopplade mot det gamla telenätet (kopparnätet) behöver se över sin situation. Beroende på att många telestationer är under nedläggning och fler kommer läggas ner i närtid.

Så jag rekommenderar fastighetsägare att passa på!

Glad sommar!

Johan Kraft – operativ chef


2019-12-03

Under första kvartalet 2020 kommer vi ta nya kontakter med markägare där vi saknar avtal om markupplåtelse. Om vi inte erhåller avtal så kommer det att bli förändringar i projektet och vi kan bli tvungna att annullera beställningar.

I övrigt återstår enstaka schaktarbeten. Huvuddelen av dessa räknar vi med att bli klara med under december. Möjligtvis kan något arbete behöva skjutas fram till 2020.

Fram till idag har drygt 420 bostäder i projektet fått fiberanslutningen installerad. Räknar med att fortsätta installationer fram till jul. Återupptas efter trettonhelgen.

Vill passa på att önska en God Jul och Gott nytt år!

Johan Kraft Roine Stagsegel
Projektledare Projektledare gräventreprenör

 

2019-10-31

Saknar fortfarande enstaka markavtal. Innebär att vi undersöker alternativa vägar. Har även blivit tvungna att annullera ett antal beställningar på anslutning där vi inte kunna teckna avtal om upplåtelse av mark med fastighetsägare.

Schakt vid Kvedby-Kappsta samt ett antal mindre arbeten återstår. Beräknas kunna färdigställas fram till vecka 48.

Blåsning av fiber och installationer fortlöper, närmare 400 bostäder har fått sin fiber på plats.

Optoteknik sköter arbetet med installationer. De ringer och bokar tid i förväg. Får du ett samtal från ett nummer du inte känner igen så kolla vem det är och ring tillbaka.

Bästa hälsningar

Johan Kraft Roine Stagsegel
Projektledare Projektledare gräventreprenör

 

28 februari 2019

 

Utbyggnad av fibernät i Stavvik stoppas

På grund av att Gästabudstaden inte erhåller markupplåtelseavtal för fibermatningen fram till och inom Stavviks-området är våra planer inte möjliga att genomföra. Berörda fastighetsägare har fått beställning av anslutning annullerad via information i mejl och brev.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft/projektledare

 

15 februari 2019

Idag har Råby Skola blivit ansluten till fibernätet. Det är den första upprättade anslutningen i projekt Råby-Husby-Oppunda. Därmed är samtliga skolor i Nyköpings kommun anslutna till höghastighetsbredband. Nu har Råby Skolas elever och personal förutsättningar att på lika villkor ta del av möjligheter till kunskap och kommunikation via fiber.

På måndag morgon, vecka 8, fortsätter installationer i projekt Råby-Husby-Oppunda, med start hos hushållen som beställt i Edstorp, Fyrby och området runt Råby Skola.

Optoteknik som sköter installationerna ringer i förväg och bokar tid.

Med vänlig hälsning

 

Johan Kraft/projektledare

8 januari 2019

Från idag börjar vår entreprenör från Brorssons att blåsa i fiber vid Aspudden. Detta för att ha kabeln på plats innan vintern blir för hård.  Låt kabeln hänga ifred i  sin ”sling”.

Fortsatta arbetet med installationer vid Aspudden påbörjas troligen i slutet av första kvartalet eller början av andra kvartalet.

Johan Kraft/projektledare

14 december 2018

Schakt av stamstråk är helt klart inom kort. Därefter fortsätter grävlagen med ”avstickare”. Huvuddelen av tomtgrävningar som återstår fullföljer vi under våren när det råder bättre markförhållanden.

För några områden så är frågan om markupplåtelse ännu inte löst.

Sedan en tid tillbaka har Brorssons blåst stamfiber. I nästa vecka räknar vi med att kunna fortsätta med att blåsa fiber till fastighetsanslutningar. De områden det gäller är Edstorp, Övre Strand, hus utmed 53:an mellan Edstorp & Fyrby, Fyrbyvägen, Österby, området runt skolan & kyrkan samt Nohedsvägen. Vill säkerställa att kablar finns på plats innan vinter och tjäle sätter stopp.

Efter att fiberkablarna är blåsta vidtar arbete med att koppla ihop stamnät i spridningsbrunnar och skåp och det kommer ta en bit in på nästa år. Jobbet utförs av Optoteknik AB och snart kommer du att se deras svarta bilar röra sig i området.

Därefter fortsätter Optoteknik med installation och driftsättning. Vår målsättning är att Råby Skola blir först med att få fiberanslutning på plats.

I början februari räknar Optoteknik med att kunna börja med installationer i de fastigheter som fått fiber blåst. Inför installation ringer deras fibertekniker och bokar tid. När dem ringer och bokar tider så är det ibland svårt att få svar. Så därför ber jag dig att svara eller ringa upp om det ringer från ett telefonnummer du inte känner igen. Om du har svårt att vara med vid installationen så kanske det går att be en granne eller vän att hjälpa till.

Vill poängtera att våra tidplaner kan rubbas om vinter kommer med stark kyla och djup tjäle. Då finns det risk för att vi får göra uppehåll i installationsarbetet.

Till sist ett litet tips! När du fått fiber blåst så ”flaggas” din adress som ansluten till fibernätet. Vilket innebär att du i förväg kan beställa tjänster från leverantör. Då hinner leverantören skicka ut TV-box och router så att utrustningen är hemma hos dig när fibern är på plats. Här finns länkar till leverantörerna: https://gastabudstaden.se/index.php?id=14

Passar också på att önska God Jul och Gott Nytt År!

Med vänlig hälsning

Johan Kraft                                                                Roine Stagsegel
Projektledare                                                           Projektledare gräventreprenör

 

7 juli 2018

Inför semesterperioden vill vi lämna en uppdatering av läget i projekt Råby-Husby-Oppunda.

När det gäller myndighetstillstånd ligger vi bra till. Enda orosmolnet är att Länsstyrelsens handläggningstider förlängts. För Trafikverkets tillståndsgivning så räknar vi med att regeringens beslut från början av juni kommer säkerställa korta handläggningstider.

Det handlar om att de, mer eller mindre, beordrar Trafikverket att vara mer behjälplig i bredbandsutbyggnaden. Beslutet innehåller en rad initierade krav och förslag på utredningar som nu myndigheten måste hantera och arbeta fram Allt för att möta regeringens bredbandsmål.

Så här ser läget ut för arbete med förläggning av kanalisation:

För vägen till Stavvik saknar vi fortfarande markupplåtelseavtal med markägare som gör att vi inte kommer fram. Hoppas kunna komma till en uppgörelse i början av hösten.

Stam från Vrena (Tärnö) till Runtuna nästan helt klar. Några mindre sträckor kvar.

Vi har fått beslut om från Länsstyrelsens Antikvarie/arkeolog om schaktningsövervakning i form av arkeologisk undersökning på några sträckor i Lid. Bör kunna genomföras under hösten.

Efter semesterperioden är det dags att påbörja arbete med tomtgrävningar. Inför det arbetet är det bra om du märker ut lämplig schaktväg över tomten. Om det finns ledningar som inte finns utsatta så meddela oss. Våra grävlag tar kontakt med dig i förväg inför arbetet på tomten.

Vår förhoppning är också att vi under juli eller direkt efter semestern kan blåsa stamfiber och påbörja det omfattande arbetet med koppling i nod, brunnar och spridningsskåp.

Om allt rullar på hoppas vi kunna börja med installationer sen höst 2018. Huvuddelen av alla kommer ha installation under 2019.

Om du har en granne eller vän som inte anmält sig så går det fortfarande bra. Tipsa dem om att lägga en beställning på vår hemsida: https://gastabudstaden.se/index.php?id=178

Till sist önskar vi alla en härlig sommar!

 

 

 

Johan Kraft                                                                Roine Stagsegel

 

Projektledare                                                           Projektledare gräventreprenör

2 mars 2018

Här följer uppdatering av projekt Råby-Husby-Oppunda.

Myndighetstillstånd är på plats. Huvuddelen av markavtalen är också tecknade. Dock saknar vi avtal så att vi kommer fram till Stavvik. Vi och samfällighetsföreningen har goda förhoppningar om att komma överens för dessa sträckor. Men det kan inte uteslutas att vi kommer behöva göra ändringar. Återkommer längre fram med information till berörda.

Snön och kylan ställer till med problem även för oss som bygger fibernät.  Under schaktarbetet har vi ställt in vissa sträckor och fortsätter kölden så kanske vi tvingas göra uppehåll.

Från Hårsta har vi kommit fram till 53:an ca 25 km. Dessutom har vi grävt ”stick” utmed sträckan. Planen är att fortsätta utmed väg 53 fram till vår Nod i Råby vilken vi hoppas vara framme vid under andra kvartalet.

När tjälen släppt är tanken att sätta in ytterligare grävlag från Tärnö som skall arbeta med stamstråk mot noden i Råby.

 

Med vänlig hälsning

 

 

Johan Kraft                                                                Roine Stagsegel

 

Projektledare                                                           Projektledare gräventreprenör

 

20 december 2017

Här följer en kort uppdatering på läget i projekt Råby-Husby-Oppunda.

Nu har vi fått in nästan alla markavtal.

I Edstorp skulle vi egentligen redan varit igång, men vi har tvingats använda planerat grävlag på akutjobb i Nyköping. Så grävstart i Edstorp blir efter helgerna.

In på nyåret räknar vi också med att starta schaktarbete för stamfiber från Hårsta (Runtuna) mot Råby.

De grävningar i projektet som skall  ske under schaktningsövervakning av arkeolog kommer att samordnas till vår/sommar 2018.

Allt vårt arbete de närmaste månaderna kan påverkas av väderförhållandet. Blir det stark kyla och tjäle är risken stor att tidsplanerna försenas.

Till sist vill vi på Gästabudstaden önska en God Jul och Ett gott nytt år!

 

 

 

Johan Kraft                                                                Roine Stagsegel

 

24 november 2017

Vill uppdatera alla i projekt Råby-Husby-Oppunda på aktuellt läge.

Det som gjort att projektet dragit ut på tiden är framförallt tillståndshanteringen från berörda myndigheter. Både Trafikverket och Länsstyrelsen har haft mycket långa handläggningstider. Mycket beroende på trycket som ligger på deras medarbetare på grund av stort antal ärenden. Men vi har en bra dialog med bägge och de har effektiviserat sitt arbete.

Tillstånd från Länsstyrelse är klart och Trafikverk snart klart avseende etapp 1.  Några sträckor kommer arbetet att utföras i samband med arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Troligen kommer det att ske under våren 2018.

Ett hinder som kvarstår är att vi fortfarande saknar markupplåtelseavtal från ett fåtal av fastighetsägarna i projektet. Därför kommer vi gå ut med en påminnelse om avtalen till berörda. Bör landa i brevlådorna vecka 48-49.

Om du tillhör en dem som inte skickat in markavtalet så ber vi dig göra detta omgående. Om du vill att vi gemensamt tittar på schaktsträckor över din fastighet så kontakta oss.

I närtid kommer vi starta schaktningsarbete i Edstorpsområdet. Beroende på vintern utvecklar sig kommer vi sedan att fortsätta med lämpliga sträckor.  Under första halvåret 2018 kommer vi även att ha en del samförläggningar med andra ledningsägare, bland annat i Limängen.

Löpande information om projektet hittar du på vår hemsida, klicka här: https://gastabudstaden.se/index.php?id=240

Under oktober har vi välkomnat Telia, Com Hem och Forss Bredband som nya leverantörer i Stadsnätet. Därmed finns i princip alla Sveriges ledande leverantörer av Internet och TV-tjänster i vårt nät.

Till sist vill jag tipsa om kursen ”Digital vardag för nybörjare” som hålls av Nyköpings Folkhögskola. Här får du lära dig att förstå mer av din dator och smarta mobiltelefon.  Bra kunskaper att ha när fibern är på plats! Kursledare är Robert Granat. För mer information om kursen ring 0155-29 20 80 (växel) eller maila info@nykoping.fhsk.se. Klicka här så kommer du till Folkhögskolans hemsida: http://www.nykoping.fhsk.se/digital-vardag-foer-nyboerjare.aspx

 

Med vänlig hälsning

 

 

Johan Kraft                                                                Roine Stagsegel

 

Projektledare                                                           Projektledare gräventreprenör

 

8 november 2017

Vi har fått respons från trafikverket med att beslut kommer så fort dom har tid, men inga tillstånd är klara än.

Kompletterande material är överlämnat till Länsstyrelsen, och dom har börjat att kolla på det, beslut verkar komma inom kort för den del etapp som är inskickad.

Vi räknar med att komma igång med schaktningsarbetet i Edstorp inom snar framtid.

Grävtillstånden från kommunen är godkända sedan tidigare.

Några strategiska markavtal väntar vi på fortfarande, men de flesta har vi fått in. Om vi inte får in dessa får vi planera för en annan väg att komma fram på, och en del kunder kommer vi då inte att kunna förse med fiber.

Samfälligheter finns det säkert på flera ställen, vi har fått in från 4 samfälligheter, men vi skulle behöva få hjälp med att få in vilka samfälligheter som finns utmed våra schaktsträckor så vi kan skicka ut markavtal till dessa

20 oktober 2017

Den 22/9 åkte vi runt med Svevia och tittade på trafikverkets vägar.

Än så länge så har vi inte fått någon respons från trafikverket, så inga tillstånd är klara.

Kompletterande material är överlämnat till Länsstyrelsen, och uppdelat i etapper så att det ska gå fortare att få tillstånden klara. Särskilt tillstånd sökt för vattentäkten i Edstorp.

Vi räknar med att komma igång med schaktningsarbetet i Edstorp inom 3-4 veckor.

Grävtillstånden från kommunen är godkända sedan tidigare.

Några strategiska markavtal väntar vi på fortfarande, men de flesta har vi fått in. Om vi inte får in dessa får vi planera för en annan väg att komma fram på, och en del kunder kommer vi då inte att kunna förse med fiber.

Samfälligheter finns det säkert på flera ställen, vi har fått in från 4 samfälligheter, men vi skulle behöva få hjälp med att få in vilka samfälligheter som finns utmed våra schaktsträckor så vi kan skicka ut markavtal till dessa.


20 september 2017

Den 22/9 kommer vi att åka runt med Svevia och titta på trafikverkets vägar.

Så att vi kan komma vidare med våra tillstånd.

Under vecka 39 kommer vi att ha ett nytt möte med Länsstyrelsen för lämna över kompletterande material, så att komma vidare i projektet och att vi kan få tillstånden godkända.

Grävtillstånden från kommunen är godkända sedan tidigare.

 

Några strategiska markavtal väntar vi på fortfarande, men de flesta har vi fått in. Om vi inte får in dessa får vi hitta en annan väg att komma fram på, och en del kunder kommer vi då inte att kunna förse med fiber.

 

22 augusti 2017

Tillstånd är sökta hos Länsstyrelsen & Trafikverket, men har inte fått svar ännu.

Så fort dessa är godkända så kommer grävarbetet att sätta igång.

Grävtillstånden från kommunen är godkända.

En del strategiska markavtal väntar vi på fortfarande, om vi inte får in dessa får vi hitta en annan väg att komma fram på, och en del kunder kommer vi då inte att kunna förse med fiber.

Fastighetsbeteckning saknas på markavtal!

Nu bör vårt brevutskick med markavtal och karta kommit fram till alla fastighetsägare.

Tyvärr har tryckeriet missat att skriva dit fastighetsbeteckningen på markavtalen. Mycket olyckligt, och vi ber om ursäkt för det.

Ber att alla kompletterar med fastighetsbeteckning på första sidan av markavtalet. Bifogar en kopia där jag markerat var.

Hoppas att detta inte innebär för stort besvär för dig.

Skicka frågor till info@gastabudstaden.se

Glada Påskhälsningar

Johan Kraft

11 april 2017 – Försening av utskick med karta och markavtal

Tyvärr har det uppstått förseningar i distributionen av brevutskick med markavtal och karta över kabeldragningen. Brevet bör anlända i brevlådorna från och med idag.

I brevet ber vi om att få svar senast 13 april. Men eftersom det nu blir väldigt kort varsel så är vi glada om att få svar så snart det går men helst senast 28 april.

Anledningen till att vi ber er svara så snabbt är för att projektet skall komma igång med schaktarbeten. Detta kan ju ske först när vi har alla markavtal och tillstånd på plats.

Glada påskhälsningar

 

Johan Kraft                        Roine Stagsegel

Stöd för utbyggnad klart

Som du säkert hört eller läst om så har vårt projekt att bygga fibernätverk i Råby-Husby-Oppunda beviljats stöd.

Projektstödet kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Staten. Länsstyrelsen Södermanland är den myndighet som beslutar om bredbandsstödet. Jordbruksverkets roll är att ta fram regelverk och fördela budgeten till länen.

Äntligen kommer vi att tillsammans kunna förverkliga byggandet av fibernätverk i Råby-Husby-Oppunda med omnejd. Ett projekt som byalaget och vi på Gästabudstaden arbetat för under lång tid

Vi vill rikta ett Stort Tack till alla i byalaget för ert stora engagemang och nedlagda tid!!!

Utbyggnaden är ett viktigt projekt där du som bor på landsbygden ges samma möjligheter som de i tätorterna att få ta del av morgondagens teknik, både när det gäller arbete och fritid. Något som är mycket betydelsefullt för utvecklingen på landsbygden.

Länsstyrelsen/Jordbruksverkets villkor för att ge stöd är att vi ansluter 92,9 % av de permanent boende inom projektområdet. Alltså enormt viktigt att alla kommer med!

Stödet utgör 60 % av projektkostnaden. Genomsnittligt beräknar vi att vår kostnad för att ansluta ett hus i området hamnar på ca 60 000 kr. Kvar att finansiera är då 24 000 kr per hus. Avgiften för att ansluta ett hus är satt till 20 000 kr. Beställ här: https://gastabudstaden.se/index.php?id=178 .Det finns möjlighet till finansiering i 12, 24 eller 36 månader via vårt samarbete med Ecster.

Tänk på att detta är första och sista gången som det erbjuds möjlighet att installera fiber med projektstöd. I framtiden kommer anslutning om möjligt erbjudas till faktisk kostnad, då kommer det inte att finnas några bidrag. Troligen kommer då kostnaden att landa på från 25 000 kr och uppåt. Sedan tidigare har vi tråkiga exempel från gamla projekt där det då fanns fastighetsägare som sa nej till att vara med och nu vill ansluta sig. I ett fall nyligen ute på Lundaskog hamnade kostnaden på över 80 000 kr.

Om du idag använder Internet via telejacket så finns viktig information om avvecklingsplanerna för det gamla telenätet här: https://gastabudstaden.se/index.php?id=132

I februari bjuder vi in till informationsmöten, välkommen dit och ställ frågor.

8 februari kl. 18.00, Råbyborgen


I början februari räknar vi med att posta skriftlig information och markavtal till alla fastighetsägare inom projektområdet. Här på sidan kan ni se en karta över området.

Även om din fastighet inte ligger inom området så vill vi att du lämnar en beställning av anslutning.  För när detta projekt är genomfört har vi tagit ytterligare ett steg mot att kunna ansluta närbelägna hus i framtida utbyggnadsprojekt. Gästabudstaden kommer även framledes att vara aktiv i arbetet med att söka stöd för utbyggnad av höghastighetsbredband. Såsom den kommande ”Bredbandsmiljarden” som för Södermanlands del troligen handlar om runt 30 Mkr.

Om det är något du vill fråga om, använd vårt kontaktformulär: https://gastabudstaden.se/index.php?id=7

Med vänlig hälsning

Johan Kraft                                                                Jonas Malmgren

Råby

Råby bredbandsgrupp har startat arbetet med att leverera projekteringsunderlag till Gästabudstaden.

Mer information om projektet hittar ni på http://fiber.fyrby.nu

 

Råby Bredbandsgrupp

Mattias Olsson                            0733-540433    Mattias@fyrby.nu

Stoffe Engström                         0707-873016    Stoffe@baggetorp.se

Andreas Gustavsson                0705-128511   Andreas@kavelbro.se

Husby-Oppunda

Husby-oppunda Sockenförening har börjat levererat in projekteringsunderlag till Gästabudstaden och fortsätter detta arbete.

Kontaktpersoner:
Tord Bonde, (sekr i sockenföreningen) tel 070-367 23 23
Kent Aspemo, (samordnare bredband) tel 070-630 97 14
Lars Graffton, (ordf i sockenföreningen) tel 073-595 00 38