Lästringe-Wedaån

2021-10-19

Landsbygdsprojekt Lästringe-Vedaån är färdigschaktat och ett fåtal installationer återstår. Närmare 360 bostäder har nu tillgång till höghastighetsbredband via fiber.

Vill tacka för bra samarbete och jag hoppas att alla inblandade är nöjda med vårt arbete.

Boende i dessa områden som är förberedda med kanalisation vid tomtgräns kan beställa anslutning men grävarbete på tomt ingår inte.

Vid anslutning av fastighet på landsbygd som inte är förberedd med kanalisation vid tomtgräns gäller individuella villkor. Kontakta oss för mer information.

Med bästa hälsningar

 

Johan Kraft – operativ chef

2020-06-25

I slutet på vecka 26 eller början vecka 27 landar bifogade brev i brevlådorna hos fastighetsägare som inte beställt fiber. Det innehåller ett ”sista minuten” erbjudande om att ansluta sig till fibernätet för subventionerade 20 000 kr. Klicka här för att läsa brevet.

Efter att Gästabudstaden slutredovisat projektet till Länsstyrelsen kommer vi erbjuda fiberanslutning till faktisk kostnad. Den kommer att vara från 30 000 kr.

Digitaliseringen av samhället innebär att snabb och stabil uppkoppling blir allt viktigare både där vi bor, arbetar och rör oss. Särskilt aktuellt under pågående pandemi.

Hushåll som idag är uppkopplade mot det gamla telenätet (kopparnätet) behöver se över sin situation. Beroende på att många telestationer är under nedläggning och fler kommer läggas ner i närtid.

Så jag rekommenderar fastighetsägare att passa på!

Glad sommar!

Johan Kraft – operativ chef


2019-12-03

För närvarande pågår arbete med schakt av stamkanalisation runt Granlunds gård.

Tomtgrävningar i Granlund är i stort sätt klara, det återstår några få tomter runt Sörbyvägen och gamla landsvägen.

Under vecka 50 kommer ytterligare ett gräv-lag att ansluta, dem kommer börja arbeta i norra delen av Lammsjövägen och vidare mot Bergavägen. Schaktarbetet i Granlund fortsätter tills dess att tjälen sätter stopp.

Efter det kommer grävresurserna flytta över till arbete mot Weda. Inklusive tomtgrävningar som vi räknar med att påbörja inom ett par veckor.

Schakt inom Kvarnsjöns samfällighet kommer ske efter vintern.

Blåsning av fiber och installationer sker löpande, fram till idag har närmare 120 bostäder i projektet fått fiberanslutningen på plats.

Vill passa på att önska en God Jul och Gott nytt år!

Johan Kraft Roine Stagsegel
Projektledare Projektledare gräventreprenör

2019-10-22

Noden i Lästringe är nu i drift. Fram till idag har 90 anslutningar färdigställts från projektets södra punkt vid Bälinge Kyrka via Lästringe samhälle fram till Lästringe Skola och Kyrka.

Schakt för kanalisation från noden i Lästringe till Kvegerö-Granlund blev klart vecka 42. På grund av svårigheter att komma fram via väg 800 så har vi ändrat sträckningen av ledningen. Istället dras den från noden vid Lästringe skola via Ekeslöt-Marö-Nyby genom Kvarnsjön till Kvegerö.

Därmed har vi fått möjlighet att inkludera Kvarnsjöns fritidsområde och intilliggande fastigheter belägna i Gnesta. Detta har skett efter samråd med Gnesta Kommun och Skanova.

Blåsning av stamfiber till Kvegerö pågår. Därefter räknar vi med att påbörja installationer i Kvegerö i slutet av november. Optoteknik sköter arbetet med installationer. De ringer och bokar tid i förväg. Får du ett samtal från ett nummer du inte känner igen så kolla vem det är och ring tillbaka.

Parallellt pågår arbete med stamschakt och tomter i Granlund. För dem som väntar på tomtgrävning så gäller att entreprenören i förväg ringer till berörda för genomgång.

Schakt från Lästringe kyrka mot Veda-Alsätter-Baggebol kommer vidta när väderleken hindrar fortsatt arbete i Granlund och då flyttas tillgängliga grävresurser dit. Dessa sträckor är till stora delar lämpliga att utföra när tjälen kommer. Fortfarande saknas markavtal i området vilket kan innebära förändringar av schaktsträckor.

Vår bedömning är att huvuddelen av alla fastigheter kommer att ha sin anslutning på plats under 2020. Slutredovisning av projektet bör kunna göras senast under 2021.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft
Projektledare
Tobias Josefsson
Projektledare gräventreprenör

12 september 2019

Hej. Noden vid Lästringe Skola är på plats och väntas vara i drift om ett par veckor. Första anslutning som kommer upprättas blir till Blomensbergska Skolan. Viktigt att bygdens barn och ungdomar får tillgång till rejält bredband i sitt skolarbete. Därefter följer installationer av kvarvarande fastigheter söder om skolan.
Arbete med att gräva stamledning till Kvegerö-Granlund pågår. På grund av svårigheter att komma fram via väg 800 så har vi ändrat sträckningen av denna. Istället kommer den gå från noden vid Lästringe skola via Ekeslöt-Marö-Nyby genom Kvarnsjön till Kvegerö. Därmed har vi fått möjlighet att ta med Kvarnsjöns fritidsområde och intilliggande fastigheter i projektet. Två grävlag är igång och förväntas vara klara med detta under hösten.
Ytterligare ett grävlag gräver tomter i Granlund. När detta är klart kommer stamschakten i Granlund påbörjas samt sista kvarstående sträcka i Kvegerö, Sjövägen-Dammvägen.
När stamledningen till Kvegerö är på plats kommer blåsning av fiber påbörjas. Målsättningen är att kunna starta med installationer i Kvegerö under vintern.
Tomtgrävningar på vägen upp mot Veda-Alsätter-Baggebol kommer att påbörjas under hösten med ett grävlag Entreprenören ringer i förväg till berörda för att gå igenom hur ni vill ha grävt på era tomter. Under vintern kommer grävarbete med stamledningen att starta. Kontakt med berörda markägare kommer ske innan grävstart för genomgång av schaktsträckorna. Med vänlig hälsning Johan Kraft                                              Tobias Josefsson Projektledare                                           Projektledare gräventreprenör


4 Juli 2019

Hej Under vecka 28 kommer vi att placera ut teknikbod/nod vid Blomenbergska skolan varifrån stora delar av projektet kommer driftsättas. Ett fåtal markavtal saknas. På grund av besvärliga markförhållanden utgår schakt utmed väg 800 från Lästringe Lövnäs upp till Kvegerö-Granlund.

Istället har vi planerat om våra schaktsträckor till Kvegerö-Granlund så att vi går in i Gnesta kommun och då passerar Kvarnsjöns fritidsområde.  Med start i höst kommer vi prioritera att schakta fram stamstråket för att kunna komma igång med installationer i Kvegerö.  Därefter kommer schaktarbetet göras klart i Granlund för att följas av Vedaområdet. Till sist kommer schakt göras i Kvarnsjöns fritidsområde. I höst kommer vi fortsätta med installationer för fastigheter vid Älghammar och området från Lästringe samhälle till Lästringe Kyrka. Glad Sommar! Johan Kraft                                                              Tobias Josefsson Projektledare                                                           Projektledare gräventreprenör


2019-03-22

På grund av dåliga markförhållanden kommer vi helt eller delvis göra uppehåll i grävarbetet i Kvegerö-Granlund samt mot Älghammar. Så snart det torkat upp kommer arbetet återupptas. Vi saknar fortfarande några markavtal gällande arbetet mot Vedaområdet. Under våren kommer vi att placera ut en Nod som skall försörja området. Den kommer placeras vid Lästringe skola. Med vänlig hälsning Johan Kraft    Tobias Josefsson
Projektledare Projektledare gräventreprenör


17 december 2018

Nästan alla hushåll från Bälinge Kyrka fram till Lästringe samhälle är installerade och i drift. I Kvegerö är tomtgrävningar i stort sett klara. Tomter i Granlund grävs till våren. Under vintern kommer vi gräva stamstråk från Lästringe samhälle till kyrkan och vidare mot Kvegerö-Granlund. Därefter kommer vi att fortsätta med Vedaområdet, Älghammar, Vikstugan och Tuvelund. Vill poängtera att våra tidplaner kan rubbas om vinter kommer med stark kyla och djup tjäle. Normal vinter kommer inte att hindra grävarbetet. Till sist vill vi önska God Jul och Gott Nytt År! Johan Kraft    Tobias Josefsson
Projektledare Projektledare gräventreprenör


11 oktober 2018

Schakt från Bälinge kyrka till Lästringe samhälle är klara och vi har blåst fram stamfiber och kundfiber. Arbete med att koppla upp fiber i spridningsbrunnar och skåp pågår. Jobbet med fiberkablarna och installationer utförs av Optoteknik AB och du kommer säkert att se deras svarta bilar röra sig i samhället. Inom 4 veckor räknar Optoteknik med att börja med installationer i området från Bälinge kyrka till Lästringe samhälle. Deras personal ringer i förväg och bokar tid när det är dags för ditt hus. Ber dig att svara om du får samtal från ett telefonnummer du inte känner igen. Vidare så har jag ”flaggat” upp din adress som ansluten vilket innebär att du i förväg kan beställa tjänster från leverantör. Då hinner leverantören skicka ut TV-box och router så att utrustningen är hemma hos dig när fibern är på plats. Här hittar du länkar till leverantörerna: https://gastabudstaden.se/index.php?id=14
Projekt Lästringe-Vedaån fortsätter med grävningar i Kvegerö-Granlund. Gräventreprenören ringer i förväg när det är dags för din tomt. Senare under hösten/vintern kommer vi att fortsätta med grävningar från Lästringe samhälle uppemot Lästringe kyrka. En sträcka som passar bra och gör att vi kan utnyttja våra grävresurser på ett bra sätt när det blir vinter. Vi får en del frågor om när det är klart? Vårt svar är då att projektet skall slutredovisas i januari 2020 och det är vad vi kan lova. Men vi ansluter hushåll löpande så snart det går. Till sist vill jag också informera om att det fortfarande går bra att beställa fiberanslutning. Tipsa grannar och vänner! Med vänlig hälsning
Johan Kraft    Tobias Josefsson
Projektledare Projektledare gräventreprenör


7 juni 2018

Information om fiberprojekt Lästringe-Wedaån

Inför sommaren vill vi lämna en uppdatering av projekt Lästringe-Wedaån.

Arbetet fortgår enligt plan. För närvarande gräver vi kanalisation i Lästringe samhälle östra delen vilket vi räknar med vara klara med i slutet vecka 24.

Därefter flyttar grävlaget ner och gör återställningar vägen från Bälinge kyrka till Lästringe.

Sedan återupptar vi grävarbetet i Lästringe samhälle och gör klart västra delen. Beräknas vara klart i mitten på sommaren.

Tillstånd från Trafikverket för tryckningen under järnvägen vid Lästringe är inte klart ännu. Tyvärr har Trafikverket väldigt långa handläggningstider men vår ansökan bör ligga långt framme i deras kö nu. Och så snart tillståndet är på plats kommer vi planera in tryckningen.

I Kvegerö – Granlund kommer vi under sommaren att fortsätta grävarbetet med både stamstråk och tomtgrävningar. Inför grävning på tomter tar vi kontakt och det är bra om du i förväg tänkt över lämplig schaktväg på din tomt.

Till sist vill jag också informera om att det fortfarande går bra att beställa fiberanslutning. Så tipsa gärna grannar och vänner om att beställa.

Glad sommar!
Johan Kraft Tobias Josefsson
Projektledare Projektledare gräventreprenör


2 mars 2018

Här följer uppdatering av projekt Lästringe-Wedaån. Myndighetstillstånd är på plats och de markavtal som saknas räknar vi med att teckna innan det är dags för schaktarbete. Snön och kylan ställer till med problem även för oss som bygger fibernät. Just nu går det trögt och fortsätter kölden kanske vi tvingas göra uppehåll. Grävarbetet som är igång just nu är stamstråk från Bälinge kyrka upp till Lästringe samhälle och vi är ungefär halvvägs. Räknar med att vara framme i Lästringe under första kvartalet och då kommer vi fortsätta att gräva samhället om bara tjälen släppt. Planen är också att fortsätta med grävning på sträckan Lästringe-Lästringe kyrka. Med vänlig hälsning Johan Kraft Tobias Josefsson Projektledare Projektledare gräventreprenör


20 december 2017

Här följer en uppdatering för projekt Lästringe-Wedaån. I slutet på november skickade vi ut påminnelse om att skicka in markupplåtelseavtalen. Tyvärr är det för få fastighetsägare som svarat. Fortfarande saknas ett alldeles för stort antal avtal! Kan medföra att tvingas koncentrera tillgängliga grävresurser till våra övriga landsbygdsprojekt vilket kommer försena utbyggnadstakten i projektet. Om du inte skickat in ditt avtal, gör det snarast eller ta kontakt med oss. Grävarbetet vid Kvegerö-Granlund har vi tvingats stoppa på grund av dåliga markförhållanden. Det är för mycket vatten i diken och marken bär dåligt. Återupptas till vår/sommar och då planerar vi att samtidigt utföra alla tomtgrävningar. Efter helgerna är vår plan att komma igång med schaktarbetet från Bälinge kyrka upp till Lästringe samhälle. Saknar dock fortfarande påskrivna avtal från markägare där vi har muntliga överenskommelser. Grävarbetet de närmaste månaderna kan påverkas av väderförhållandet. Blir det stark kyla och tjäle är risken stor att tidsplanerna försenas. Till sist vill vi på Gästabudstaden önska en God Jul och Ett gott nytt år! Johan Kraft Tobias Josefsson Projektledare Projektledare gräventreprenör


23 november 2017

Vill uppdatera alla i projekt Lästringe-Wedaån på aktuellt läge. Förstår att många är angelägna och tycker att det dragit ut på tiden. Vill poängtera att vi är lika måna om att komma igång. Det som gjort att projektet dragit ut på tiden är framförallt tillståndshanteringen från berörda myndigheter. Både Trafikverket och Länsstyrelsen har haft mycket långa handläggningstider. Mycket beroende på trycket som ligger på deras medarbetare på grund av stort antal ärenden. Men vi har en bra dialog med bägge och de har effektiviserat sitt arbete. Tillstånd från Trafikverket är nu klart och från Länsstyrelsen räknar vi med att inom kort få beslut för etapp 1, Bälinge Kyrka-Lästringe samhälle. Ett hinder som kvarstår är att vi fortfarande saknar markupplåtelseavtal från nästan hälften av fastighetsägarna i projektet. Därför kommer vi gå ut med en påminnelse om avtalen till berörda. Bör landa i brevlådorna vecka 48-49. Om du tillhör en dem som inte skickat in markatalet så ber vi dig göra detta omgående. Om du vill att vi gemensamt tittar på schaktsträckor över din fastighet så kontakta oss. Schaktarbete med stamstråk har pågått ungefär en månad i Kvegerö-Granlund. Det arbetet beräknas pågå ungefär ett kvartal ytterligare. Planen är sedan att därefter påbörja grävarbetet Bälinge Kyrka-Lästringe samhälle. Kan förändras beroende på väderutvecklingen under vintern. Löpande information om projektet hittar du på vår hemsida, klicka här: https://gastabudstaden.se/index.php?id=266 Under oktober har vi välkomnat Telia, Com Hem och Forss Bredband som nya leverantörer i Stadsnätet. Därmed finns i princip alla Sveriges ledande leverantörer av Internet och TV-tjänster i vårt nät. Till sist vill jag tipsa om kursen ”Digital vardag för nybörjare” som hålls av Nyköpings Folkhögskola. Här får du lära dig att förstå mer av din dator och smarta mobiltelefon. Bra kunskaper att ha när fibern är på plats! Kursledare är Robert Granat. För mer information om kursen ring 0155-29 20 80 (växel) eller maila info@nykoping.fhsk.se. Klicka här så kommer du till Folkhögskolans hemsida: http://www.nykoping.fhsk.se/digital-vardag-foer-nyboerjare.aspx Med vänlig hälsning Johan Kraft Tobias Josefsson Projektledare Projektledare gräventreprenör


8 november 2017

Tillstånd hos Trafikverket är under behandling, tillstånd väntas inom kort alla kompletteringar är gjorda. Ansökan över Etapp 1 till länsstyrelsen är också under behandling, kompletteringar är gjorda och tillstånd väntas inom kort Det saknas fortfarande flertalet markavtal, påminnelser kommer att skickas ut. Grävarbetet pågår för fullt i Kvegerö/Granlund.


20 oktober 2017

Tillstånd hos Trafikverket är sökt. Kompletterande material är lämnat till Länsstyrelsen. Efter informationsmötet den 27/8-17 så har det kommit in en hel del markavtal, men vi saknar många fortfarande. Grävarbetet har startat i Kvegerö/Granlund.


20 september 2017

Tillstånd hos Trafikverket är sökt. Kompletterande material kommer att lämnas över till Länsstyrelsen vid möte under vecka 39. Efter informationsmötet den 27/8-17 så har det kommit in en hel del markavtal, men vi saknar många fortfarande. Grävarbetet kommer att starta i Kvegerö/Granlund och i Lästringe samhälle, så fort vi får ett godkännande från Länsstyrelsen


22 augusti 2017

Tillstånd hos Trafikverket är sökt. Till Länsstyrelsen och kommunen kommer att skickas in efter det informationsmöte som kommer att hållas söndagen den 27/8-17. Vi håller på med att samla in markavtal, och räknar med att många kommer att lämna dessa vid informationsmötet den 27/8-17.


14 juni 2017

Stöd för utbyggnad klart

Till slut har vårt projekt att bygga fibernätverk i Lästringe-Wedaån beviljats stöd för utbyggnad höghastighetsbredband. Projektstödet kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Staten. Länsstyrelsen Södermanland är den myndighet som beslutar om bredbandsstödet. Jordbruksverkets roll är att ta fram regelverk och fördela budgeten till länen. Äntligen kommer vi att tillsammans kunna förverkliga byggandet av fibernätverk i Lästringe, Wedaområdet och Kvegerö-Granlund med omnejd. Ett projekt som byalaget och vi på Gästabudstaden arbetat för under lång tid
Vi vill rikta ett Stort Tack till alla i byalaget för ert stora engagemang och nedlagda tid!!!
Utbyggnaden är ett viktigt projekt där du som bor på landsbygden ges samma möjligheter som de i tätorterna att få ta del av morgondagens teknik, både när det gäller arbete och fritid. Något som är mycket betydelsefullt för utvecklingen på landsbygden.
Länsstyrelsen/Jordbruksverkets villkor för att ge stöd är att vi ansluter 85 % av de permanent boende inom projektområdet. Alltså enormt viktigt att alla kommer med!
Stödet utgör 60 % av projektkostnaden. Genomsnittligt beräknar vi att vår kostnad för att ansluta ett hus i området hamnar på ca 60 000 kr. Kvar att finansiera är då 24 000 kr per hus. Avgiften för att ansluta ett hus är satt till 20 000 kr. Beställ här: https://gastabudstaden.se/index.php?id=178 .Det finns möjlighet till finansiering i 12, 24 eller 36 månader via vårt samarbete med Ecster.
Tänk på att detta är första och sista gången som det erbjuds möjlighet att installera fiber med projektstöd. I framtiden kommer anslutning erbjudas till faktisk kostnad, då kommer det inte att finnas några bidrag. Troligen kommer då kostnaden att landa på från 25 000 kr och uppåt. Sedan tidigare har vi tråkiga exempel från gamla projekt där det då fanns fastighetsägare som sa nej till att vara med och nu vill ansluta sig. I ett fall nyligen ute på Lundaskog hamnade kostnaden på över 80 000 kr.
Om du idag använder Internet via telejacket så finns viktig information om avvecklingsplanerna för det gamla telenätet här: gastabudstaden.se/index.php
Informationsmöten kommer att hållas efter semesterperioden, välkommen dit och ställ frågor. Inbjudan kommer efter semesterperioden.
Även om din fastighet inte ligger inom området så vill vi att du lämnar en beställning av anslutning. För när detta projekt är genomfört har vi tagit ytterligare ett steg mot att kunna ansluta närbelägna hus i framtida utbyggnadsprojekt. Gästabudstaden kommer även i framtiden vara aktiv i arbetet med att söka stöd för utbyggnad av höghastighetsbredband. Såsom den kommande ”Bredbandsmiljarden” som för Södermanlands del troligen handlar om runt 30 Mkr. Om det är något du vill fråga om, använd vårt kontaktformulär: gastabudstaden.se/index.php Med vänlig hälsning Johan Kraft


19 maj 2017

Gästabudstaden startar upp utbyggnaden i projekt Lästringe-Vedaån i förtid.

Projektstöd har ännu inte beviljats för projektet. Vi på Gästabudstaden har trots det beslutat att i förväg starta utbyggnaden genom att börja med etapp 1 som omfattar stamstråk från Tystberga till Lästringe samhälle och vidare mot Kvegerö-Granlund (se karta). Alla fastigheter som ligger inom dess områden och inom 200 meter från stamstråket kommer att erbjudas anslutning. Så nu kan du beställa anslutning på vår hemsida: https://gastabudstaden.se/index.php?id=178 Välj Landsbygdsprogram. I slutet på maj kommer samtliga fastighetsägare inom området att få ett brev med erbjudande om anslutning. Bilagt kommer även karta med vårt förslag till kabeldragning över fastigheten och markupplåtelseavtal. Se informationsbroschyr Informationsmöte har hållits i Lästringe 11 maj. För Kvegerö-Granlund kommer inbjudan till informationsmöte i brevet. Lokal och tidpunkt ännu inte bestämd. Målsättningen är att komma igång med arbetet under hösten. Om du har frågor så mejla oss på info@gastabudstaden.se Med vänlig hälsning Gästabudstaden AB Johan Kraft


Lästringebygdensfiber

https://www.facebook.com/Lastringebygdensfiber

Kontaktpersoner:

Anders Thorsson
0709 48 06 88
anders@kubicon.se
Admin på FB sidan

Johan Karlsson
0704 41 21 82
kockizz@hotmail.com
Admin på FB sidan

Wedaåns byalag

Föreningen bildad 15 november 2015
Ordförande och kontaktperson:
Mats Denninger
070 560 5260
mats@agrima.se

Sillekrog-Kvegerö-Granlund

http://www.granlunds.nu/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=91&cntnt01returnid=15 Kontaktpersoner:
Malin Blom
070-3580499
malin_blom78@hotmail.com Roger Ek
070-7294329
info@granlunds.nu