Korsbäcken

26 juni 2017

Ansökan om bredbandsstöd återkallad

Länsstyrelsen har beslutat om hela budgeten för bredbandsstöd inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Därmed finns inga medel tillgängliga för projektet Korsbäcken och vi har återkallat ansökan.

Regeringen har aviserat nya stödmedel, den så kallade Bredbandsmiljarden. För Sörmlands del handlar det om ca 30 Mkr. Länsstyrelsen tror att dessa medel blir tillgängliga under 2018. Stödandelen sänks till 40 %. Hur det kommer påverka anslutningsavgiften för fastighetsägaren är inte helt klart ännu.

När alla förutsättningar för stöd är klarlagda och medlen finns tillgängliga så kommer Gästabudstaden att söka igen för våra tidigare projekt. Alternativt söka medel för nya områden.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft  | Projektledare

Kontaktperson:

Björn Eriksson
mejl: bjornbackgarden@hotmail.com
Telefon: 070- 686 73 88